ድለ

2019.12.19 ነፍሰኄር ብፁዕ ኣቡነ አብርሃ ፍራንስዋ 2019.12.19 ነፍሰኄር ብፁዕ ኣቡነ አብርሃ ፍራንስዋ 

ቅርያት ነፍሰኄር ብፁዕ አቡነ ኣብርሃ ካብ መካነ መቃብር ጸጸራት ንኪዳነምሕረት ግዒዙ፡

ኣስከሬን ብዓል ሰናይ ዝኽሪ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ኣብርሃ ፍራንስዋ ካብ ሥፍራኡ ተላዒሉ ካብ መቓብር ጸጸራት ክሳብ ኪዳነምሕረት ብዙሓት ካህናት ገደማውያትን (ሰብውፉይሕይወት) ብኣሻሓት ምእመናን ተሰኒዮን ብዓቢ ክብሪ ተዓጂቡ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ኪዳነምሕረት በጽሕ ኣብኡ ድማ ጸሎት ፍትሓት ድሕሪ ተፈጺሙ ብዝተዳለወሉ ሥፍራ ኣዕረፈ።

እቶም “ብተዮሎጊያዊ ፍልጠቶም ጥራሕ ዘይኮነ፣ በቲ ናይ ምናኔን ጸሎትን ጽሙው ሕይወቶም’ውን ንብዙሓት ዝሓነጸ ቅዱስ ሕይወት ዝተኸተሉ”፣ ከምኡ ድማ ኣብ ቁምስናታት ኣብያተ ትምህርቲ  (ብሓደ ግዜ ክሳብ  70) ዘንቀሳቀሱን ዘሰጐሙ ንብዓል ሰናይ ዝኽሪ ኣቦና ኣቡነ ኣብርሃ ፍራንስዋ ኣስከሬን ካብ ሥፍራኡ ተላዒሉ  ካብ  መቓብር ጸጸራት ክሳብ ኪዳነምሕረት ብዙሓት ካህናት ገደማውያትን (ሰብውፉይሕይወት) ብኣሻሓት ምእመናን ተሰኒዮን ብዓቢ ክብሪ ተዓጂቡ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ኪዳነምሕረት በጽሕ ኣብኡ ድማ ጸሎት ፍትሓት ድሕሪ ተፈጺሙ ብዝተዳለወሉ ሥፍራ ኣዕረፈ።

ዘመን ስርሖም ንኣቡነ ኣብርሃ ሃገርና ብናይ ፓለቲካ ኩነታት እናተለዋወጠ ዝኸደሉ ዝነበረ፣ ህድኣት ዘይተራእዩ’ኳ እንተነበረ፣ ኣብ ኩሉ ቁምስናታት ኣብያተ ትምህርቲ ክትከል (ብሓደ ግዜ ክሳብ 70 ዝኣክል) ዘንቀሳቐሱን ዘሰጐሙን ነበሩ። ልምዲ ንባብ ክምዕብል ከም ወርሓዊ መጽሔት “ብርሃን” ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቁምስናን ቤት ትምህርትን በጺሐ ኪንበብ ብዝብል፣ ብውድድርን ሽልማትን ስኮላርሺፕን ንመንእሰያት ኣተባብዑ።

ፓለቲካዊ ፍትሕን ኣቓልቦን ዝተመነዩ፣ ምፍራስ ፈደረሽን ዝተቓወሙ መንእሰያት ኪናዓቡ ከለዉ። “ እንታይ ኮይኖም እዮም፣ኣቦታቶም ዘይትሰምዕዎም” ኪብሉ ንምልክታት ጊዜ ብኣጋኡ ዘንበቡ ሰብ ነበሩ። ጸኒሑ እውን ኣብ ሃገር፣ ናዕብን ብምኽንያት ፓለቲካውን ሓርነታውን ምንቅስቓሳት ብወገን መንግስቲ ቅትለትን ግፍዕታትን ምስ ተበራኸተ፣ ብግልጺ “ኣይትቅተል” ኩሉ ነገር ብዘተ ይገበር በሉ። መንግስቲ ደርግ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሥመራ ዝነበረ ገዳማትን ናይ ካቶሊካዊ ቤተክርስቲያን ንብረት ክግብት ከሎ መራሕቲ ኣይትጋገዩ፣ ጓኖት ኣየጋግዮኹም ኪብሉ ንዝነበረ ሥርዓትን መሪሕነትን ብግልጺ ወቂሶም ተቓዊሞም።

ብዘመኖም ኣብ ካቶሊካዊ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ወገን ገዳማትን ናይ ወፈያ ሕይወት ማሕበራት ደቀንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ምዕባለ ጸዋዕታ ተራእዩ፣ ካቶሊካዊ ተቅዋም ትምህርተ መለኮት፣ ብገድማት’ኳ እንተ ተጀመረ፣ ብናይቶም ንጡፍ ታሳታፍነት ከምዚምዕብልን፣ ብሓቂ ከምዚድልድልን ናይ ሮማ ቡራኬን ደገፍን ረኺቡ ከምዚስጉም ኮነ።

በቲ ኣብ በዓል ኪዳነምሕረት፣ ኣብ ከም በዓል ቅዱስ ሚካኤል ከረን ዝህብዎ ዝነበሩ ነቕ ዘይብል ረዚን ትምህርቶምን ማዕዳኦምን ኣብ ልቢ ምእመናን ዓሚቕ ሰረት ዘለዎ ኣሰር ሓዲጎም። ብናይ ተዮሎጋዊ ፍልጠቶም ጥራሕ ዘይኮነስ፣ በቲ ናይ ምናኔን ጸሎትን ጽሙው ሕይወቶም’ውን ንብዙሓት ዝሃነጹ ቅዱስ ሕይወት ዝተኸተሉ ሰብ ነበሩ።

ኣባ ክብርአብ ሰዓድ ንነፍሰኄር ብፁዕ ኣቡነ ኣብርሃ እንክዝክሩ!
ቅርያት ነፍሰኄር ብፁዕ ኣቡነ ኣብርሃ ኣብ ምዕራፈ ጻድቃን ደብረ ኪዳነ ምሕረት
ቅርያት ነፍሰኄር ብፁዕ ኣቡነ ኣብርሃ ኣብ ምዕራፈ ጻድቃን ደብረ ኪዳነ ምሕረት
16 December 2019, 16:11