Sök

Vid ett möte i Kairo talar de om den koptisk-ortodoxa kyrkans deklaration från mars 2024 om vägran inför samkönade äktenskap Vid ett möte i Kairo talar de om den koptisk-ortodoxa kyrkans deklaration från mars 2024 om vägran inför samkönade äktenskap 

Fiducia supplicans. Fernández besöker Tawadros

Vid ett möte i Kairo talar de om den koptisk-ortodoxa kyrkans deklaration från mars 2024 om vägran inför samkönade äktenskap

Vatican News översättning Katarina Agorelius

Onsdagen den 22 maj tog kopternas påve Tawadros II emot kardinal Victor Manuel Fernández, prefekt för dikasteriet för trosläran, i Kairo. De talade om deklarationen Fiducia supplicans och den koptiska heliga synodens deklaration från 7 mars vad gäller samkönade äktenskap. Detta meddelar den koptiska ortodoxa kyrkan.

Kardinal Férnandez i Kairo för samtal med Tawadros II
Kardinal Férnandez i Kairo för samtal med Tawadros II

Fernández framförde påven Franciskus hälsningar till Tawadros och nämnde de olika möten som har ägt rum. I fokus för mötet stod deklarationen Fiducia supplicans, som publicerades i december förra året av Vatikanens dikasterium. I mars i år utfärdade den koptiska kyrkans synod ett uttalande där man upprepar sitt avståndstagande från ”samkönade äktenskap”. Efter att ha påmint om att det både i Fiducia supplicans och i Vatikanens efterföljande doktrinära uttalande Dignitas infinita, upprepade kardinal Fernández att den katolska kyrkan också är emot samkönade äktenskap och att äktenskapet endast är en förening mellan en man och en kvinna som är öppen för att frambringa liv.

Kardinal Férnandez och Tawadros II
Kardinal Férnandez och Tawadros II

Prefekten för dikasteriet för trosläran förklarade för Hans Helighet Tawadros II att den katolska kyrkan delar läran i deklarationen från den 7 mars och välkomnar dess pastorala förhållningssätt. När det gäller Fiducia supplicans förklarade Fernández att - som påven Franciskus betonade till dikasteriets plenarförsamling - man inte välsignar personers förhållanden. Om de presenterar sig tillsammans välsignar man personerna, gör korstecknet på var och en av dem och ber en kort bön. Men detta måste göras kort, spontant, utan någon ritual, utan någon liturgisk dräkt och utan någon yttre handling som kan få människor att förväxla denna välsignelse med ett äktenskap. Det viktigaste, förklarade prefekten, är att se till att denna typ av enkla, spontana och pastorala välsignelse också kan ges på gatan, på pilgrimsfärder och kan tas emot av alla, vilket tillstånd de än befinner sig i. I själva verket handlar det i det här fallet, påpekade Fernández, inte om "den heliggörande nåden" utan om den Helige Andes hjälp som katolikerna kallar "nåden som ett tillstånd" och som driver syndaren mot omvändelse och mognad.

“I själva verket handlar det i det här fallet, påpekade Fernández, inte om "den heliggörande nåden" utan om den Helige Andes hjälp som katolikerna kallar "nåden som ett tillstånd" och som driver syndaren mot omvändelse och mognad.”

24 maj 2024, 08:40