Sök

Kardinal Sandri anförtror Roacos 95:e plenarförsamling åt de ungas skyddspatron helige Aloysius Gonzaga. Foto: En ukrainsk flicka ber Kardinal Sandri anförtror Roacos 95:e plenarförsamling åt de ungas skyddspatron helige Aloysius Gonzaga. Foto: En ukrainsk flicka ber  (AFP or licensors)

Kardinal Sandri: Må Gud skydda de unga i Ukraina, Syrien och Etiopien mot våld

Prefekten för dikasteriet för östkyrkorna öppnade ROACO:s plenarförsamling 21 juni och anförtrodde den åt de ungas skyddspatron helige Aloysius Gonzaga och ber om helgonets förbön för pojkar och flickor som lever i krig.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Tisdagen den 21 juni inleddes ROACO:s 95:e plenarförsamling med högtidlig mässa som prefekten för dikasteriet för östkyrkorna, kardinal Leonardo Sandri, förrättade. ROACO är det utskott i Vatikanen som finansierar hjälp till prästerskapet och de troende i östkyrkorna. Plenarförsamlingen avslutas med audiens hos påven den 23 juni.

“förbön för de unga katolikerna i östkyrkorna, som lever där våld och krig råder, i synnerhet i Ukraina, Syrien och Etopien”

Kardinal Sandri anförtrodde plenarförsamlingen åt helige Aloysius Gonzaga, en av de ungas skyddspatron, vars festdag firades samma dag, och förklarade att denna martyr var mästare i nästankärlek. Han bad om helgonets förbön för de unga katolikerna i östkyrkorna, som lever där våld och krig råder, i synnerhet i Ukraina, Syrien och Etopien, samt alla dem som lider av konsekvenserna av coronaviruspandemin.

Sandri talade om dagens utmaningar och betonade att maktspel och vanföreställningar ökar smärtan hos de små och de fattiga. Han sa att kyrkan fortsätter att stå dem nära och uppmanade plenarförsamlingens deltagare att leva i nästankärlekens tecken.

 

23 juni 2022, 12:19