Sök

Kardinal Parolin läser påvens tal vid COP26 Kardinal Parolin läser påvens tal vid COP26 

Påven till COP26: Låt oss välja att lämna en frisk planet till våra barn

Påven Franciskus tal vid COP26 hölls av kardinal Pietro Parolin i Glasgow, där han betonar behovet av allas engagemang för att rädda planeten och de som lider mest av klimatnödsituationen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Statssekreterare kardinal Pietro Parolin är i Glasgow och representerar där påven och den Heliga Stolen vid COP26.

Kardinal Parolin riktade sitt tal till deltagarna i klimatkonferensen och inledde talet, som han läste på uppdrag av påven Franciskus, med att konstatera att konferensen har den viktiga uppgiften att visa hela det internationella samfundet att det verkligen finns en politisk vilja att ärligt, ansvarsfullt och modigt avsätta mer mänskliga, finansiella och tekniska resurser för att mildra de negativa effekterna av klimatförändringarna samt viljan att hjälpa de fattigaste och mest utsatta befolkningarna, som lider mest av detta fenomen.

Lärdom av tidigare misstag

Denna uppgift, fortsatte kardinalen, är ännu svårare, eftersom den måste utföras mitt i en pandemi. Den här pandemin har lärt oss att för att kunna besegra den måste vi alla delta.

Kardinal Parolin påminde om att det fanns en tid före pandemin som oundvikligen kommer att vara annorlunda oberoende hur livet kommer att se ut efter pandemin. Detta liv, fortsatte han, måste vi bygga upp alla tillsammans, med lärdom av våra tidigare misstag.

Detsamma gäller det globala problemet med klimatförändringarna. Vi har inget alternativ. Vi kan bara uppnå målen i Parisavtalet om vi agerar på ett samordnat och ansvarsfullt sätt. De är ambitiöst, men de kan inte skjutas upp. Idag är dessa beslut upp till er.

Förändrad epok

Kardinal Parolin fortsatte med att konstatera att civilisationen just nu genomgår förändringar och utmaningar. Under dessa omständigheter betonade han behovet av att länder med större kapacitet tar ledningen på klimatfinansieringsområdet.

Han beskrev strategin för nettonollutsläpp som antagits av Heliga Stolen i två delar: 1) Vatikanstatens åtagande att uppnå detta mål till 2050; 2) den Heliga Stolens åtagande att främja en utbildning för integrerad ekologi, väl medveten om att politiska, tekniska och operativa åtgärder måste kombineras med en utbildningsprocess som, även och särskilt bland unga människor, främjar nya livsstilar och uppmuntrar till en kulturell utvecklingsmodell och en hållbarhet centrerad på syskonskap och på alliansen mellan människor och miljön.

Vi behöver hopp och mod för att möta efterdyningarna av Covid-pandemin, sa kardinal Parolin, eftersom mänskligheten har medel att bemöta omvandling, vars effekter på arbetslivet måste övervägas noggrant.

Uppmärksamhet på de mest utsatta

Med hänsyn till detta, fortsatte kardinal Parolin, bör särskild uppmärksamhet ägnas de mest utsatta befolkningsgrupperna, till vilka en "ekologisk skuld" har uppstått. Man måste visa de mest utsatta befolkningarna särskild omsorg.

Han noterade att den "ekologiska skulden" på något sätt påminner om frågan om utlandsskuld, vars tryck ofta hindrar folkens utveckling. Postpandemin kan och måste börja ta hänsyn till alla dessa aspekter för att skapa en utveckling där alla äntligen kan delta.

Den bittra sanningen

Kardinal Parolin noterade med bitterhet, sa han, hur långt vi är från att uppnå de önskade målen för att bekämpa klimatförändringarna. Sanningen är att vi inte har råd. Upptakten till COP26 har visat att det inte finns någon tid kvar, betonade kardinalen. Han tillade att det även har blivit en kris gällande barns rättigheter och att miljömigranter inom en snar framtid kommer att vara fler än konfliktflyktingar. Av denna anledning, tillade han, behövs brådskande, modiga och ansvarsfulla åtgärder.

Planeten de ärver

Kardinal Prolin avslutade påven Franciskus tal med att varna att unga, som under de senaste åren har uppmanat oss att agera, kommer att ärva den planet vi väljer att lämna till dem, baserat på de konkreta val vi gör idag.

Till slut läste kardinal Parolin påvens önskan att ha varit fysiskt närvarande i Glasgow, och försäkrade de närvarande om att han ber för dem.

02 november 2021, 21:41