Sök

invigningen av den synodala processen av bisopssynoden invigningen av den synodala processen av bisopssynoden  

Inlämningsdag framskjuten för första fasen av synodala processen

Generalsekretariatet för biskopssynoden förlänger deadline för sammanfattningen av den första fasen av den synodala processen till den 15 augusti 2022.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

För att ”ge en större möjlighet till Guds folk att uppleva en autentisk erfarenhet av dialog och att vara hörsammade” under den nyligen inledda synodala processen, har Biskopssynodens generalsekretariat beslutat att förlänga avslutningen av den första fasen.

I ett uttalande på fredagen skriver biskopssynodens generalsekretariat att de har förlängt "deadline för presentationen av sammanfattningen av biskopskonferensernas konsultationer”, de orientaliska katolska kyrkorna sui iuris och andra kyrkliga organ" till den 15 augusti 2022.

Uttalandet noterar att förlängning kommer som ett svar på många meddelanden från olika håll under de första veckorna av den synodala processen som begär en förlängning av den första fasen.

Dessa meddelanden, står det i uttalandet, "är verkligen en uppmuntrande bekräftelse av på kyrkans engagemang i den första fasen av den synodala processen ... som utgörs av samråd med Guds folk."

För att ytterligare förklara beslutet att förlänga den första fasen, noterar generalsekretariatet för biskopssynoden att de söker kyrkans bästa och att önskningarna om en förlängning, "reflekterar att en synodal kyrka är en kyrka som lyssnar, och därför är denna första fas avgörande för denna synodala vägen.”

Synodsprocessen

Påven Franciskus lanserade officiellt den tvååriga synodala processen, med temat "För en synodal kyrka: gemenskap, deltagande och mission", söndagen den 10 oktober.

En vecka senare, den 17 oktober, inleddes stiftsfasen i stift över hela världen.

Den ursprungliga deadline för biskopskonferensernas sammanfattande presentation var april 2022, men detta senaste beslut från generalsekretariatet förlänger den första fasens tidsfrist med fyra månader.

En andra, kontinental fas kommer att äga rum från september 2022 till mars 2023, medan den tredje, universella fasen inleds med biskopssynodens XVI ordinarie generalförsamling i oktober 2023.

04 november 2021, 10:29