Sök

Symposium om försoningens sakrament under 1800-talet i Vatikanen 21-22 oktober 2201 Symposium om försoningens sakrament under 1800-talet i Vatikanen 21-22 oktober 2201 

Vatikanen. Symposium om försoningens sakrament under 1800-talet

Det apostoliska penitentiariet organiserar ett symposium 21-22 oktober där man utforskar försoningens sakrament och denna påvliga avdelning mellan åren 1789 och 1903. Msgr Krzysztof Nykiel: Det finns ett behov av försoningens sakrament och att återigen lansera dess skönhet och betydelse.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vid det apostoliska penitentiariets sjunde symposium 21-22 oktober “Penance and Penitentiary between revolutions and restorations (1789 – 1903)” behandlar denna äldsta påvliga avdelning frågor vad gäller botgöringens sakrament under 1800-talet. 

Det apostoliska penitentiariet organiserar ett symposium 21-22 oktober där man utforskar försoningens sakrament och denna påvliga avdelning mellan åren 1789 och 1903
Det apostoliska penitentiariet organiserar ett symposium 21-22 oktober där man utforskar försoningens sakrament och denna påvliga avdelning mellan åren 1789 och 1903
Symposiet syftar till att utforska utvecklingen av formerna för botgöring från den franska revolutionens utbrott 1789 till påven Leo XIII:s död 1903.
Man talar om försoningens sakrament och denna påvliga avdelning ”mellan revolution och återställande” och utgår från teologi, praxis, religiositet och rätt med hänsyn till de interna relationerna i kurian och dåtidens kyrka, men också till konfrontationen med regeringar och den moderna världens krav.

Msgr Krzysztof Nykiel vid det apostoliska penitentiariet betonar att det finns ett behov av försoningens sakrament och att återigen lansera dess skönhet och betydelse.

Penitentiariet behandlar frågor vad gäller botgöringens sakrament och har sitt säte i Palazzo della Cancelleria i Rom, där också symposiet hålls.

 

21 oktober 2021, 13:53