Sök

Anna Maria Tarantola, ordförande för stiftelsen Centesimus Annus Anna Maria Tarantola, ordförande för stiftelsen Centesimus Annus 

Tarantola: I en föränderlig värld vinner samarbete

“Det tjänar inget till att bygga murar. Den enda vägen är ett broderligt samarbete.” Ordförande för stiftelsen Centesimus Annus pro Pontifice, Anna Maria Tarantola, presenterar den internationella konferensen om kampen mot orättvisor, ojämlikhet och uteslutning som hålls i Vatikanen 21-23 oktober.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

‘Solidaritet, samarbete och ansvar. Motgift mot orättvisor, ojämlikhet och uteslutning’ är temat på den internationella konferensen som 21-23 oktober hålls i nya synodshallen i Vatikanen för vilken stiftelsen Centesimus Annus pro Pontifice står värd.

“encyklikorna Fratelli Tutti och Laudato sì, som organisatörerna säger “representerar kontinuiteten i kyrkans sociallära genom historien”

Öppen och uppriktig konfrontation

Bland konferensens talare ses Nobelpristagaren i fysik 2018, Gérard Albert Mourou och från den romerska kurian Vatikanens kardinalstatssekreterare Pietro Parolin, sekreterare för Heliga stolens internationella förbindelser msgr Paul Richard Gallagher och prefekt för påvliga avdelningen för integrerad utveckling kardinal Peter Turkson.

Rundabordssamtal förs med utgångspunkt från encyklikorna Fratelli Tutti och Laudato sì, som organisatörerna säger “representerar kontinuiteten i kyrkans sociallära genom historien". Konferensens avslutas lördagen den 23 oktober med audiens hos påven Franciskus.

Grundläggande värden för att bemöta utmaningar

“Denna konferens har som mål att analysera hur man på ett konkret sätt kan analysera hur värderingarna solidaritet, samarbete och ansvar kan omsättas i praktiken”, förklarar Anna Maria Tarantola, ordförande för stiftelsen Centesimus Annus pro Pontifice. “För oss – säger hon – är dessa värderingar grundläggande för att effektivt bemöta alla utmaningar som vi står inför idag vad gäller hälsa, ekonomi, digitalisering och ekologi på globalt plan”. “Det tjänar inget till att bygga murar. Den enda vägen är ett broderligt samarbete", betonar Tarantola.

21 oktober 2021, 10:42