Sök

2018.10.20 abusi sessuali 2018.10.20 abusi sessuali 

Sexuella övergrepp i kyrkan: Ett brev från ett offer

Ett offer för sexuella övergrepp som barn vänder sig till seminarister och präster i ett brev, där hon delar med sig av sin smärta från det förflutna såväl som sina förhoppningar om kyrkans framtid.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Vatikanens påvliga kommission för skydd av minderåriga har släppt ett brev skrivet till seminarister av ett offer för en prästs sexuella övergrepp.

Brevet, publicerat på den påvliga kommissionens hemsida, är skrivet på italienska. Kardinal Seán O'Malley, kommissionens ordförande, presenterar brevet med ett par inledande rader. Han skriver:

I denna tid av förnyelse och pastoral omvändelse där kyrkan överallt står inför skandalen och såren av sexuella övergrepp på så många av Guds barn, har vår helige Fader fått ett modigt vittnesbörd av ett offer som skrivits till alla präster och seminarister.

Genom att dela detta vittnesbörd, av ett offer vars namn har hållits undan av anonymitet, vill påven Franciskus välkomna alla sårades röst och visa alla präster som förkunnar evangeliet vägen till att tjäna Gud autentiskt till gagn för alla utsatta.

Brevet till seminarister

Efter att ha riktat sitt brev till seminarier börjar offret med att säga att hon har valt att skriva å alla dem som har lidit s vägnar, på ett liknande sätt. Hon förklarar att hon är här "för att kyrkan är min moder, och det gör så ont när hon skadas"

"Vuxna som upplevde detta hyckleri som barn kommer aldrig att kunna radera det från sina liv", varnar hon och tillägger att "de kan glömma det ett tag, försöka förlåta, försöka leva ett fullt liv, men ärren kommer att kvar på deras själar, de kommer inte att försvinna".

Efter att ha förklarat de många psykiska kamper hon möter dagligen som en konsekvens av sitt övergrepp, såsom posttraumatiskt stressyndrom, depression och ångest, konstaterar hon "Jag är rädd för präster, för att vara i deras närhet".

Offret ber att kyrkan "som är så full av sår och ärr" ska skyddas. "Snälla, låt inte såren bli ännu djupare och att nya uppstår", skriver hon.

Den överlevande betonar sedan för seminaristerna att de är "unga och starka män kallade av Gud för att tjäna Gud, och genom honom, folket".

"Snälla sopa inte saker under mattan", fortsätter hon, när vi sopar och döljer fakta blir vi själva samarbetspartners. "Om vi ​​vill leva i sanningen kan vi inte blunda!".

Slutligen vädjar hon, "Snälla, var en god präst".

21 oktober 2021, 12:33