Sök

Kongregationen för gudstjänst och sakramentsförvaltning publicerade den 22 oktober 2021 ett dekret vad gäller tillämpningen av motu proprio Magnum principium Kongregationen för gudstjänst och sakramentsförvaltning publicerade den 22 oktober 2021 ett dekret vad gäller tillämpningen av motu proprio Magnum principium 

Dekret om de lokala biskopskonferensernas roll för liturgiska översättningar

Kongregationen för gudstjänst och sakramentsförvaltning har publicerat ett dekret vad gäller tillämpningen av motu proprio Magnum principium, om kongregationens och biskopskonferensernas kompetenser vid översättning av liturgiska texter.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Kongregationen för gudstjänst och sakramentsförvaltning har publicerat ett dekret som handlar om reformen som vill lyfta fram biskopskonferensernas ansvar i uppgiften, i dialog med apostoliska stolen, att översätta de latinska liturgiska texterna från latin till folkspråken. Detta säger kongregationens prefekt ärkebiskop Arthur Roche till Vatican News med hänvisning till dekretet Postquam Summus Pontifex, för tillämpning av motu proprio Magnum principium från den 3 september 2017, genom vilket påven Franciskus modifierade can. 838 i den kanoniska lagen om översättningar av liturgiska texter till folkspråken.

“Målet är att garantera det korrekta och fullständiga uttrycket för den katolska kyrkans tro enligt dess lära i passande språkdräkt.”

Dekretet, som publicerades på helige Johannes Paulus II:s minnesdag den 22 oktober, tolkar och klargör tillämpningen av dessa ändringar vad gäller biskopskonferensernas och kongregationens kompetenser. Den påminner om att då ansvaret för denna fråga ligger hos biskoparna, måste biskopskonferensen ta ett direkt ansvar och samarbeta med lämpliga personer, medräknat experter, som är utbildade i översättning av den latinska liturgin. Målet är att garantera det korrekta och fullständiga uttrycket för den katolska kyrkans tro enligt dess lära i passande språkdräkt.

Kongregationen för gudstjänst och sakramentsförvaltning gör sedan en granskning, recognitio, om texterna överensstämmer med kyrkans lag och gemenskap och ger sitt godkännande, confirmatio. I ett brev från oktober 2017, där påven preciserar den korrekta tolkningen av Magnum principium, betonar han att godkännandet inte förutsätter en ordagrann översättning och att bedömningen av vad som ska räknas som en korrekt och troget översatt text ska göras av de lokala biskopskonferenserna, i dialog med Heliga stolen.

 

23 oktober 2021, 11:29