Sök

Heliga stolen: Många migranter accepterar smugglarnas löften på internet och ofta blir offer för kriminella handelskedjor. Heliga stolen: Många migranter accepterar smugglarnas löften på internet och ofta blir offer för kriminella handelskedjor. 

Heliga stolen efterfrågar verktyg för bekämpning av människosmuggling

Heliga stolen deltog i ”Working Group on the Smuggling of Migrants”, organiserat av FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) i Wien 14-15 oktober.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Heliga stolen uttrycker oro för “okontrollerade betalningar via blockkedjeplattformar och den farliga roll som oreglerad användning av kryptovaluta spelar vid migrantsmugglingen”. Yuriy Tykhovlis sa detta torsdagen den 14 oktober, på msgr Janusz Urbanczyks vägnar, vid ”Working Group on the Smuggling of Migrants”, organiserat av FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) i Wien 14-15 oktober. Msgr Urbanczyk är Heliga stolens ständige observatör vid FN och specialiserade institutioner i Wien.

Kryptovalutans dunkla värld

“Användningen av kontantbetalningar för att undvika insyn har under de senaste åren övergått till den digitala betalningens och kryptovalutornas ännu mindre transparenta värld”, sa Tykhovlis. Han framhöll att medan några onlineplattformar tvingar sina avsändare och mottagare av överföringar att identifiera sig, gör vissa kryptovalutaplattformar och leverantörer av tillgångstjänster online inte det. ”Detta, sa han, ökar bara möjligheterna till penningtvätt och liknande brott”.

Utnyttjande av migranter

Som ett exempel nämnde han Balkanvägen där många migranter accepterar smugglarnas löften på internet och ofta blir offer för kriminella handelskedjor. ”Sociala medienätverk och de så kallade ytwebb och darknet– förklarade han – är informations- och kommunikationstekniska (IKT) verktyg som i stor utsträckning används för att underlätta rekrytering och transport vid smuggling av migranter, även på Balkanvägen till andra europeiska länder, vilket leder till att de sedan utnyttjas.”

Verktyg och åtgärder

Tykhovlis påpekade att medan teknik kan användas för onda ändamål, finns det också flera tekniska verktyg som har utvecklats av brottsbekämpande myndigheter, civilsamhällets aktörer och trosbaserade organisationer, som tillåter människor att utrusta sig med kunskap om riskerna med smuggling och tillhandahålla medel för att rapportera sådana eventuella fall.

Enligt Heliga stolen bör statliga och icke-statliga aktörer vidta lämpliga åtgärder för att främja utvecklingen av säkra tekniska lösningar. Mekanismer bör införas för identifiering av virtuella tillgångar för att öka transparensen och bekämpa olagliga handlingar inom dessa tjänster. Tykhovlis sa att förebyggande kampanjer om smuggling och initiativ bör främjas för att stoppa människosmugglingen och för att göra migrationen säkrare, mer välordnad och regelrätt.

Tykhovlis bad om att man, för att öka medvetenheten om risker och utbilda användare till korrekt användning av virtuella tillgångar, ska främja nationella och internationella kampanjer för att väcka människors medvetenhet och specifika utbildningsprogram för att bidra till förebyggande av smuggling och till skydd av migranter, särskilt dem i nöd.

16 oktober 2021, 14:26