Sök

Fredrik Vahlquist: “Kultur skapar vänskapsband mellan länder”

På fredagen tilldelades Sveriges tidigare ambassadör vid Heliga Stolen, Fredrik Vahlquist, Storkorset av Sylvesterorden under en högtidlig ceremoni i Vatikanbibliotekets Salone Sistino, som svenska fonder och stiftelser har bidrag till att restaurera och förbättra studiemiljön i.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I en intervju med Vatican News berättar Sveriges tidigare ambassadör vid Heliga Stolen , Fredrik Vahlquist om den överraskande utmärkelsen, då han på fredagen tilldelades en av de fem påvliga riddarordnarna, Storkorset av Sylvesterorden, under en högtidlig ceremoni i Vatikanbibliotekets Salone Sistino.

Det var Vatikanbibliotekets bibliotekarie kardinal José Tolentino de Mendonça, som lämnade över Sylversterorden, tilldelad Fredrik Vahlquist av påven Franciskus. Både kardinalen och prefekten, msgr. Cesare Pasini, som läste upp motiveringen till utmärkelsen, använde ordet vänskap i beskrivningen av Fredrik Vahlquist och hans engagemang och relation till Vatikanbiblioteket. 

”Medan vi tackar ambassadör Fredrik Vahlquist, vill jag tacka honom personligen för hans vänskap, för den generositet och hängivenhet med vilken han har gjort sitt yttersta för oss, med den - utsökt evangeliska - villkorslöshet som söker den andres bästa utan att begära något för sig själv. Pax et bonum, käre Fredrik.”, sa msgr. Pasini.

I motivationen nämndes de bidrag från konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur, Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond (som skänkte 4,6 miljor kronor) och Jacob Wallenbergs stiftelse (som skänkte 6 miljoner kronor) som bland annat har möjliggjort digitaliseringen, katalogiseringen och restaureringen av några av de 2300 handskifter som tillhörde drottning Kristinas handskriftssamling och som bevaras på Vatikanbiblioteket. Bidragen har även möjliggjort resaureringen och med allt ifrån, skrivbord, bokhyllor, beslysning och distributionsdisk i Vatikanbibliotekets 1500-tals sal Salone Sistino.

Ambasadör Fredrik Vahlquist berättar att bland det första han gjorde när han inledde sin tid som ambassadör vid Heliga Stolen 2002 var att, driven av sin kärlek till Heliga Birgitta och hennes uppenbarelser, ta kontakt med don Farina, på Vatikanbiblioteket. Don Farina biskopsvigdes och blev efter det kardinal och bibliotekarie vid det omfattande biblioteket i Vatikanen som bland annat innehåller omkring 1,6 miljoner antika och moderna böcker, 9000 inkunabler, 230 000 handskrifter. Mellan honom och kardinal Farina, nuvarande prefekten msgr. Pasini och Vatikanmuseets chef Barbara Jatta, som då var ansvarig för Vatikanbibliotekets tryck, gravyrer, litografier och kopparstick, växte vänskapsbanden i takt med samarbetet mellan Sverige och Vatikanbiblioteket. Även efter att Fredrik Vahlquist, 2008, fortsatte sitt uppdrag som Sveriges ambassadör i Kroatien, bestod vänskapen och besöken i Rom och Vatikanen fortsatte.  

Vid den högtidliga ceremonin i Salone Sistino deltog även Sveriges nuvarande ambassadör vid Heliga Stolen, Andres Jato, två representanter för Birgittasystrarna på Piazza Farnese och Vatikanmuseernas chef Barbara Jatta som tidigare var verksam på Vatikanbiblioteket. 

31 oktober 2021, 12:47