Sök

'Click To Pray' 2.0 i den synodala processens tjänst

En ny och uppdaterad version av påvens böneapp hjälper troende att be för en synodal kyrka.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

"Click To Pray" 2.0 är en uppdaterat app som kan laddas ner på iOS- och Android-plattformar. Appen, som lanserades av "Pope's Worldwide Prayer Network", erbjuder användarna en mängd specifika förslag för att be tillsammans med påven Franciskus på en daglig basis och stödja den synodala processen.

"Click To Pray" lanserades på tisdagen i Heliga Stolens pressrum av nätverket självt, i samarbete med generalsekretariatet för biskopssynoden och International Union of Superiors General, och erbjuder nytt innehåll för bön och deaktighet i den synodala resan.

I geografiska och existentiella periferier

Den internationella chefen för "Påvens världsomspännande bönätverk, jesuitpater Frederic Fornos, SJ, noterade att, som påven Franciskus säger, "hjärtat i kyrkans mission är bönen"; och av denna anledningen har ”Click to Pray” för avsikt att vara en plats för personligt möte med Herren och att bygga en världsomspännande gemenskap digitalt i tillbedjan och bön.

Msgr. Lucio Ruiz, sekreterare för kommunikationsavdelningen, tillade att en av Covid-19-pandemins lärdomar är att "den digitala världen har mycket att erbjuda", även i sin förmåga "att nå och vägleda män och kvinnor var som helst de är, inklusive de som befinner sig i geografiska och existentiella periferier”. Han betonade att påvens sociala medieplattformar har ökat enormt i antal anhängare under de senaste åren.

Personlig böneplan

I sin presentation förklarade Bettina Raed, International Coordinator of Click To Pray, att användarna nu kommer att kunna organisera sin egen personliga böneplan och konfigurera sina bönestunder för varje dag.

För dem som inte är bekanta med appen har den möjligheten att ta emot meddelanden och ett brett utbud av innehåll för bön när som helst på dygnet, för att inspirera människor att engagera sig helt i påvens böneintentioner och be för utmaningar som mänskligheten står inför och kyrkans uppdrag.

"Click To Pray" finns på sju språk och syftar till att skapa en bro mellan generationer genom att främja interaktion mellan användare erbjuda möjligheten att generera ett gemensamt communityrum där varje användare kan publicera sina intentioner och dela böner i hela nätverket. Den innehåller också läromedel för att uppleva bön på en djupare nivå.

"Click to pray" har hittills nått över 2,5 miljoner användare på alla kontinenter.

Bön hjälper den synodala processen

Kardinal Mario Grech, generalsekreterare för biskopssynoden, påpekar att: ”Påvens världsomspännande bönnätverk är till tjänst för den andliga processen, som inbjuder oss att vara tillgängliga för mötet, att lyssna med hjärtat och urskiljandet av den Helige Ande. ”

"Synodalitet", konstaterar han, "kräver omvändelse både personlig och i gemenskapen som har sitt ursprung i och upprätthålls av bön. Vår bön, som härrör från tystnad och kontemplation, kan vara till oerhörd hjälp för hela kyrkan".

21 oktober 2021, 11:49