Sök

Syster Alessandra Smerilli Syster Alessandra Smerilli 

Syster Smerilli får nya uppdrag i kurian

Påven Franciskus har utsett Sr. Alessandra Smerilli, FMA, till sekreterare vid kurian avdelning för Integrerad mänsklig utveckling, och som delegat för Vatikanens Covid-19-kommission.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus har utsett syster Alessandra Smerilli "till att ersätta msgr. Bruno Marie Duffé och fader Augusto Zampini, respektive sekreterare och assisterande sekreterare vid samma avdelning, som båda har återvänt till sina stift."

Den italienska ordenssystern har tjänstgjort som undersekreterare vid avdelningen sedan mars 2021.

Enligt Heliga Stolens pressrum har påven Franciskus ”beordrat att ledningsgruppen för Vatikanens Covid-19-kommission ska bestå” av kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, prefekt för avdelningen, syster Alessandra Smerilli och fader Fabio Baggio, undersekreterare för Migrant- och flyktingsektionen.

Ny roll

Syster Smerilli föddes i den italienska staden Vasto (Chieti) 1974 och har sedan mars 2021 varit avdelningens undersekreterare, liksom koordinator för den ekonomiska arbetsgruppen för Vatikanens Covid-19 kommission.

Som sekreterare tar hon msgr. Bruno-Marie Duffés plats. Han lämnade avdelningen i juli, och som delegat för arbetsgruppen ersätter hon fader Augusto Zampini som också har lämnat avdelningen och återvänt för att tjäna i sitt hemstift i Argentina.

Tacksam över möjligheten att tjäna

”Jag är tacksam”, sa sr. Smerilli, ”för det utmanande uppdrag påven har kallat mig till, och jag ber att Herren ska hjälpa mig att hedra denna kallelse i en anda av lydnad mot kyrkan, med ödmjukhet, passion, kreativitet och förmågan att lyssna som uppdraget kräver. Min önskan och engagemang är att kunna tjäna kyrkan efter bästa förmåga, så länge påven finner det lämpligt. "

Efter att ha tackat sina överordnade sa sr. Smerilli att hon "räknar med gemenskapens anda och samarbetet sinsemellan i hela avdelningen för Integrerad mänsklig utveckling, liksom de många internationella partner som samarbetar med Covid -kommissionen, för att främja personen och vården av skapelsen genom att främja och utveckla de principer i kyrkans sociallära till vilken påve Franciskus ständigt kallar oss för att bygga en bättre värld. "

Ny fas i kommissionens arbete

Ett uttalande från fader Augusto Zampini har publicerats på avdelningens hemsida.

"Jag är även tacksam för att påven har anförtrott mig den utmanande uppgiften att samordna Vatikanens Covid-19-kommission och fungera som avdelningens assisterande sekreterare. Nu när kommissionen är redo att gå in i en ny fas och i gemenskap med min biskop, har jag bett påven om tillstånd att återvända till mitt stift. Jag är säker på att kommissionen under syster Alessandra Smerillis ledning kommer att kunna fortsätta den helande resan för att hjälpa både människor och planeten ur denna svåra situation."

26 augusti 2021, 13:04