Sök

Evakuering från Hamid Karzai International Airport i Kabul Evakuering från Hamid Karzai International Airport i Kabul 

Heliga Stolen uttrycker djup oro över krisen i Afghanistan

Den bristande respekten för den mänskliga värdigheten och bristen på inkluderande dialog markerade två allvarliga problem som Heliga Stolens ständige observatör tog upp vid den 31:e specialsessionen inom FN:s råd för mänskliga rättigheter ”Om den allvarliga situationen gällande de mänskliga rättigheterna i Afghanistan.”

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Heliga Stolen fortsätter att följa utvecklingen i Afghanistan "med stor uppmärksamhet och djup oro", och har förnyat påvens vädjan den 15 augusti när han uppmanade alla människor att be med honom "till fredens Gud så att ljudet av vapen kan upphöra och lösningar kan hittas vid dialogens bord." Bara på detta sätt, sade han då," kan den prövade befolkningen i landet - män, kvinnor, äldre och barn - återvända till sina egna hem och leva i fred och säkerhet, i total ömsesidig respekt. ”

Detta meddelande upprepades på tisdagsmorgonen av msgr. John Putzer, chargé d'affaires för Heliga Stolens permanenta uppdrag vid FN och andra internationella organisationer i Genève.

Vatikanens representant betonade vid den 31:e specialsessionen för de mänskliga rättigheterna, att alla parter bör ”erkänna och upprätthålla respekten för varje människas värdighet och grundläggande rättigheter, inklusive rätten till liv, religionsfrihet, rätten till fri rörlighet och rätten till fredlig sammankomst.”

Från deklaration till handling

"Vid denna kritiska tid", tillade han, "är det av avgörande betydelse att stödja humanitära insatsers säkerhet och framgång i landet, i en anda av internationell solidaritet, för att inte förlora de framsteg som har gjorts, särskilt i områdena vård och utbildning.”

Han uttryckte förhoppningar om en "fredlig och snabb lösning på de pågående spänningarna" med övertygelsen att "en inkluderande dialog" representerar "det mest kraftfulla redskapet" för att uppnå målet som är fred.

Sammanfattningsvis uppmanade uttalandet hela det internationella samfundet att "gå från deklaration till handling" genom att välkomna flyktingar "i en anda av mänskligt broderskap."

Flyktingströmmen ökar

Enligt UNHCR, FN:s flyktingorgan, finns det 2,5 miljoner registrerade flyktingar från Afghanistan - den största utdragna flyktingbefolkningen i Asien och den näst största flyktingbefolkningen i världen.

Under de senaste veckorna har tusentals försökt fly från landet, särskilt på Kabul flygplats under evakueringen som pågår på utlänningar och afghaner. Kringliggande länder är oroliga för en utvandring över gränserna med tanke på de nuvarande spänningarna.

25 augusti 2021, 16:01