Sök

Peterskyrkan Peterskyrkan  

Capitolo di San Pietro: nya normer för tusenårig institution

Capitolo di San Pietro’s övergångsnormer har godkänts av påven Franciskus med tanke på reformen av denna tusenåriga institution: målet är att betona liturgisk och pastoral tjänst för Peterskyrkans präster.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus godkände på lördagen, då kyrkan firade den helige Augustinus, normerna under den pågående reformen för Capitolo di San Pietro i Vatikanen som träder i kraft den 1 oktober. Syftet är att uppmuntra reformen av denna gamla institution, vars stadga nu ses över. I synnerhet vill man återuppliva den "liturgiska och pastorala tjänsten" som hittills har utförts av Peterskyrkans kaniker, främst på söndagar och helgdagar.

De nya reglerna

Enligt de nya normerna kommer de omkring trettio prästerna, eller kanikerna, att få "ett kapitaltillägg som inte kan kombineras med andra uppdrag eller andra löner för tjänster som tillhandahålls i den romerska kurian eller i andra institutioner som är kopplade till Heliga Stolen".

Det kommer att vara samma sak för medarbetarna i kapitlet, som utför sitt arbete under liturgiska högtider, i pastoralvården och i andra uppdrag.

"Administration och förvaltning av ekonomisk verksamhet knutna till museet med Peterskyrkans skatter och försäljning av religiösa föremål" kommer att anförtros Petrusfabriken, "som anställer de som arbetar i kapitlet".

Capitolo di San Pietro kommer att fortsätta att underhålla och administrera "de fastigheter och finansiella tillgångar som för närvarande finns, samt tillhörande inkomst".

Det är också fastställt att ersättningarna för kanikerna och medarbetarna i tjänst "betalas av Petrusfabriken".

En tusenårig historia

Kanikkapitlet i den påvliga basilikan Peterskyrkan i Vatikanen består av präster som utses av påven i rollen som kaniker, samt medarbetare. Den har en tusenårig historia. Den föddes som en institution år 1053 med en bulla av Sankt Leo IX som så bekräftade en verklighet som redan hade funnits i århundraden i den äldre basilikan för at tjäna den liturgi och tillbedjan som utfördes av munkar tillhörande olika kloster. Sedan påven Eugenius IV (1145-1153) pontifikat förvandlades kapitlet gradvis till en autonom kommunitet som gick från att ha en kloster struktur till en kanonisk struktur.

Kapitlets åtaganden

Kapitlets verksamhet omfattar från dess början olika områden: från liturgiska till den administrativa förvaltningen av basilikan och kyrkorna; från pastoralvården i det närliggande Borgo kvarteret, till olika typer av välgörenhetsverksamhet. Från och med 1500-talet, när byggandet av den nya basilikan började, är kapitlets historia sammanflätad med Petrusfabriken, Fabbrica di San Pietro, två separata institutioner, men förenade i ärkeprästens person.

Återupptäck bönen

Under de senaste decennierna - som Benedictus XVI underströk när han träffade kanikerna den 7 oktober 2007 - "har kapitlets verksamhet i Peterskyrkan successivt inriktats på att återupptäcka dess sanna ursprungliga funktioner, som framför allt består i liturgi och tillbedjan (...) Detta är karaktären i Capitolo di San Pietro, och det bidrag som påven förväntar sig av er: att med era böner i närvaron av Petrus grav minnas att ingenting går före Gud; att kyrkan är helt orienterad mot honom, till hans ära; att Petrus företräde är till tjänst för kyrkans enhet och att detta i sin tur är till tjänst för den heliga Treenighetens frälsningsplan”. Den pågående reformen är en del av denna process.

30 augusti 2021, 12:55