Sök

Påven Franciskus förrättade saligförklaringsmässan av 124 koreanska martyrer i Seul 16 augusti 2014. Påven Franciskus förrättade saligförklaringsmässan av 124 koreanska martyrer i Seul 16 augusti 2014. 

Helige Andreas Kim och de koreanska martyrerna firas i Peterskyrkan

Lördag eftermiddag 21 augusti kl 15.30 förrättar prefekten för kleruskongregationen ärkebiskop Lazzaro You mässan i Peterskyrkan, för 200-årsfirandet av martyren helige Andrea Kim Taegons födelse.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Andreas Kim Taegon dog martyrdöden vid 25 års ålder 21 augusti 1846 och var den första koreanska martyriserade katolska prästen. Under förföljelsevågen mot kristna i Korea under 1700-1800-talen dog tusentals lekmän - kvinnor och män - med honom för sin tro och dessa martyrer utgör fortfarande de koreanska katolikernas identitetshistoria.

För att hylla minnet av Andreas Kim Taegons och de andra martyrernas offer och lysande exempel, firas en mässa på koreanska idag lördag eftermiddag 21 augusti kl 15.30 vid Cathedra Petri i Peterskyrkan. Mässan förrättas av ärkebiskop Lazzaro You Heung-sik, som 11 juni i år utsågs av påven till ny prefekt för kleruskongregationen.

Trosvittnet helige Andreas Kim

Helige Andreas Kim föddes 21 augusti 1821 i en adlig kristen familj. Hans far hade gjort hemmet till en “hemkyrka” och fick betala detta med sitt liv. Under fyra generationer har 11 medlemmar i helgonets släkt dött för Herren och av dessa är 5 saligförklarade och de övriga helgonförklarade. Han fick sin utbildning i Macao och verkade mitt i förföljelsen – har förhördes, torterades och halshöggs då han vägrade avsvära sig sin tro. 6 maj 1984 helgonförklarades han tillsammans med 102 andra koreanska martyrer av Johannes Paulus II.

Ytterligare 124 koreanska martyrer saligförklarades 16 augusti 2014 av påven Franciskus, under hans apostoliska resa i landet.

Jubiléum i kyrkan i Korea

Jubileeet för 200-årsfirandet av helige Anderas You födelse öppnades den 29 september 2020 i kyrkan i Sydkorea och är ett nådens år under UNESCOs beskydd som avslutas den 27 november 2021.

I december 2020 berättade msgr Lazzaro You - som då ledde Daejeon stift och var ansvarig för jubelåret - för Vatican News, att jubileet är “ett gynnsamt tillfälle för den koreanska kyrkans andliga tillväxt". “Detta jubiléum – sa han – ger oss alla möjligheten att internalisera martyrskapets andlighet, som är kyrkans livsnerv i Korea, genom att på djupet meditera martyrernas liv”. ”För våra martyrer var tron det viktigaste värdet”, lade msgr You till. ”I det koreanska samhället är endast 11 % av befolkningen katoliker, medana fler än hälften säger sig vara ’utan religion’”. Inbjudan är alltså att “på allvar reflektera över vår identitet och koherens som ’trofasta katoliker’”.

21 augusti 2021, 10:39