Sök

Enligt ASIFs rapport 2020, som publicerades 16 juli 2021, hör Heliga stolen till världens mest principfasta jurisdiktion inom områdena ekonomi, kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt ASIFs rapport 2020, som publicerades 16 juli 2021, hör Heliga stolen till världens mest principfasta jurisdiktion inom områdena ekonomi, kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.  

ASIFs rapport 2020 visar konstant förbättring

En omfattande redogörelse för den verksamhet som genomförts det senaste året, en analys av Moneyvals positiva bedömning i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, det aktuella läget för reglering, tillsyn och finansiell information samt av internationellt samarbete belyses i ASIFs rapport 2020 som publicerades den 16 juli 2021.

Vatican News översättning Katarina Agorelius 

Heliga stolen hör till världens mest principfasta jurisdiktion inom särskilda områden, som ekonomi, kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta enligt ASIFs (Supervisory and Financial Information Authority) rapport 2020, som publicerades 16 juli 2021.

Rapporten belyser också effektiviteten i statligt och internationellt samarbete. Den avslöjar förekomsten av 89 rapporter om misstänkt verksamhet under 2020 och 16 rapporter som har skickats till rättvisans ombudsmans kontor. 49 förfrågningar om information utbyttes med andra myndigheter i Vatikanen om 124 ämnen. Detta, noterar man i rapporten, är ett tecken på "betydande framsteg jämfört med föregående år", vilket bekräftar de omfattande synergier som skapats mellan institutionerna i Heliga stolen och Vatikanstaten i kampen mot kriminell verksamhet.

Tack vare två samförståndsavtal på en internationell plattform och på grund av det aktiva samarbetet mellan Vatikanens utredningsstyrkor utbytte ASIF 58 förfrågningar om information med utländska Financial Information Units (FIU) om 196 frågor och skickade spontant 19 meddelanden om 104 frågor.

Rapporten beskriver minskningen av kontantanvändningen i Vatikanen som progressiv. Den förmedlar att denna trend också beror på tillgången till andra system för penningöverföring som genomförs av Vatikanbanken IOR för att garantera bättre standarder för säkerhet och spårbarhet.

Ett års intentivt arbete

Trots pandemin har ASIFs arbete varit intensivt. I januari meddelade man att man återigen skulle gå med i den internationella informationskretsen "Egmont Secure Web", efter att det hade avbrutits i november 2019 efter en Vatikanutredning.

I april tillträdde den nya ledningen med mer personal och godkännande av påven Franciskus för en stadga som bättre definierade institutionens struktur och organisatoriska aspekt.

ASIF har gjort betydande åtaganden efter Moneyval (Europarådets expertkommitté för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism). Det var just ASIF som spelade en viktig samordningsroll under utredningen, med dess ordförande, Carmelo Barbagallo, som ledde Vatikanens delegation.

Moneyvals godkännande

Rapporten 2020 ger en redogörelse för Moneyvals utvärderingar av hur systemet fungerar effektivt för att förebygga och bekämpa finansiering av terrorism. Den slutliga domen belönar allvaret och noggrannheten i Heliga stolens och Vatikanstatens tillvägagångssätt. Av de 11 undersökta kriterierna gjordes i huvudsak ingen bedömning av "låg effektivitet". Det fanns "avsevärd effektivitet" för 5 områden som "internationellt samarbete" eller "förebyggande åtgärder"; "måttlig effektivitet" för de andra 6 områdena. Den positiva bilden har fått Moneyval att besluta att nästa utvärdering av framstegen beträffande överensstämmelse av åtgärder som föreslagits av experterna, kommer att äga rum om tre år och den om effektiviteten, om fem år, genom en ny inspektion.

ASIFs effektivitet enligt Moneyval
ASIFs effektivitet enligt Moneyval

Följande två diagram visar utvärderingen av Financial Action Task Force (FATF), ett mellanstatligt organ för kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Man kan se att Heliga stolen har nått en viktig nivå i linje med de mest aktiva länderna i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Jämförelse mellan Heliga stolen och andra stater
Jämförelse mellan Heliga stolen och andra stater
Heliga stolens ställning i utvärderingsdiagram
Heliga stolens ställning i utvärderingsdiagram

Samarbete

Rapporten belyser ett intensivt och viktigt åtagande inom tre områden: reglering, tillsyn och finansiell information.
Vad gäller "reglering", var den reviderade lag nr. XVIII 2013 om att förebygga och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism avgörande.
Gällande "övervakning" har en "guide" skapats som beskriver aktiviteter och som tillåter värdering av den nuvarande och framtida situationen för den övervakade enheten. Det avgör också att korrigerande åtgärder vidtas i närvaro av betydande brister.

Vad gäller ”finansiell information” noterar rapporten en växande trend i mängden rapporter som skickas till rättvisans ombundsman och mottagna rapporter.

Sammanfattningsvis noterar rapporten att en väg har genomförts för "absolut öppenhet i Vatikanstatens institutionella verksamhet", som påven Franciskus efterlyste vid inledningen av det 92:e rättsåret, med god praxis som är exemplifierande, som anstår verkligheten i den katolska kyrkan.

 

 

 

 

16 juli 2021, 11:32