Sök

Kurians avdelning med fokus på lekmän

I vår serie ”Vatikanen inifrån” som beskriver den Romerska kurians historia, arbete och mission i påvens tjänst, presenteras här Dikasteriet för lekmän, familj och livet av dess prefekt, kardinal Kevin Joseph Farrell.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Allt om lekmän på ett av den romerska kurians avdelningar, nämligen Dikasteriet för lekmän, familj och livet. Kardinal Kevin Joseph Farrell, som är prefekt, beskriver arbetet på sitt kontor i denna intervju.

Dikasteriet har funnits i fem år och de tre stora kompetensområdena kan sammanfattas i ett enda ord: lekmän. Påven Franciskus skapade denna nya del av Heliga stolen som svar på önskan att sammanföra män och kvinnor från olika bakgrunder, kulturer och delar av världen. Dikastret för lekmän, familj och livet är den privilegierade platsen och observatoriet för att urskilja och främja allt som främjar lekmännens uppdrag i kyrkan och i världen. Dikastret består huvudsakligen av lekmän och har en budget på två miljoner euro för 2021.

Enligt kardinal Kevin Joseph Farrell som är ansvarig för detta kontor är familjen kärnan i avdelningen – familjen och allt knutet till den - inte bara makar, utan barn, ungdomar, mor- och farföräldrar och personer med funktionsnedsättning. Syftet är att främja reflektioner inom antropologi, moral och filosofi knutna till familjen, liksom följa frågor inom politik, ekonomi och etik för att skydda och främja människolivets värdighet.

Lekmän formar andra lekmän

Dikasteriet som grundades av påven Franciskus i augusti 2016, slog samman två tidigare avdelningar till en, för att följa kyrkans frågor om lekmän, familj och livet.

”Det som knyter samman dessa olika områden som en röd tråd kan ses i lekmännens primära roll i kyrkan: lekmän är i första hand personen kallade att forma andra lekmän i det kristna livet och att ta ansvar i sina församlingar och stift” säger kardinal Farrell och förklarar att ”särskilt de unga lekmännen är kallade att ge sitt kreativa och "visionära" bidrag till kyrkan och vara missionärer för sina kamrater.”

Det är påvens önskan att Dikasteriet för lekmän, familj och livet ska vara en avdelning som främjar lekmännen på alla områden, civila och kyrkliga, för att övervinna de sterila former av klerikalism- eller elitism, som fortfarande kvarstår, särskilt i vissa länder. Påven vill väcka alla lekmäns engagemang till liv, med varje social bakgrund.

Heliga Stolens budget för de olika avdelningarna
Heliga Stolens budget för de olika avdelningarna
17 juni 2021, 16:56