Sök

Si comprehendis non est Deus - konferens om negativ teologi i Rom 3-4 juni Si comprehendis non est Deus - konferens om negativ teologi i Rom 3-4 juni 

Internationell konferens om negativ teologi - Si comprehendis non est Deus

En internationell konferens för reflektion över konsekvenserna av den antika teologiska metoden som definieras som "negativ" - som bekräftar vad Gud inte är - som en väg i dialog med andra religioner. Initiativet anordnas av den påvliga akademin för teologi och det påvliga universitetet Santa Croce i Rom.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Vid den internationella konferensen "Si comprehendis non est Deus" 3-4 juni, där deltagarna är med online eller på plats i påvliga universitetet Santa Croce i Rom, reflekterar man över den så kallade negativa teologin. Kyrkofäders metod, då de förde dialog med sin tids filosofi och kultur, var just att använda denna apofatiska eller negativa teologi, i vilken man avstår från att definiera Gud och snarare bekräftar vad Gud inte är.

Verklighet framför idé

Konferensen har anordnats av universitetet och påvliga akademin, som förklarar att negativ teologi är en metod som, i ljuset av påven Franciskus läroämbete, kan vara till hjälp såväl i interreligiös som tvärvetenskaplig dialog för att ”sätta verkligheten framför idén”. "Judar, kristna och muslimer – skriver de i pressmeddelandet inför konferensen - delar medvetenheten om att Gud är oigenkännelig och Guds verksamhet outgrundlig. Detta kan hjälpa till att övervinna fundamentalismen och bevara känslan av mysterium intakt och främja dialog, religionsfrihet, tolerans och respekt”. Forskare vid universitet i Nottingham, Tilburg, Krakow, Roma Tre e Santa Croce i Rom bidrar med inlägg under konferensen.

Sankt Augustinus: "Om du förstår, handlar det inte om Gud”

Konferensens titel "Si comprehendis non est Deus" är sankt Augustinus ord, som betyder att om du förstår honom, är det inte Gud. Med dessa ord ville Augustinus - som ses som den negativa teologins fader - uttrycka Guds absoluta storhet i förhållande till det mänskliga sinnet. Grundläggande var läran från fjärde Laterankonciliet (1215) i detta avseende, som bekräftar förnuftets begränsningar. Ett viktigt dokument i frågan skrevs även av Internationella teologiska kommissionen november 2011, inför Trons år: "Teologin avser med rätta att verkligen tala om Guds mysterium, men vet samtidigt att dess kunskap, hur sann den än är, är otillräcklig för Guds verklighet, som den aldrig kommer kunna 'förstå’”.

 

04 juni 2021, 09:49