Sök

bekämpa människohandeln bekämpa människohandeln 

Heliga Stolen: Bekämpa den ökande människohandeln!

Heliga Stolens permanenta representant vid OSSE, msgr. Janusz Urbańczyk, talar om att ta itu med de djupt rotade orsakerna till människohandel genom att garantera arbete för alla, med respekt för deras mänskliga värdighet.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Den 21:e konferensen för alliansen mot människohandel, organiserad av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), ägde rum 14 - 16 juni. Det genomfördes främst online, med begränsat deltagande på plats i Wien på grund av Covid-19-pandemin.

Mötet fokuserade på att ta itu med den ökade efterfrågan som driver människohandlare till sexuell exploatering. Man undersökte också de grundläggande orsakerna till människohandel, dess effekter på samhället och möjliga sätt att sätta stopp för det.

Heliga Stolens permanenta representant vid OSSE, msgr. Janusz Urbańczyk, talade i fyra paneler under konferensen.

Motrbeta efterfrågan

På måndag analyserade msgr. Urbańczyk efterfrågan som den grundläggande, djupt rotade orsaken till människohandel och identifierade två faktorer som ytterligare bidrar till efterfrågan: fattigdom och ett ekonomiskt system som handlar om att maximera vinning för att tjäna ett fåtals girighet snarare än hela mänskligheten.

Han lovordade de globala ansträngningarna att bekämpa människohandeln, som har lett till att cirka 96 procent av staterna har antagit lagstiftningar mot människohandel, och utbildningar för polisen, initierat kampanjer för att öka medvetenheten och arbetat i samarbete med icke-statliga organisationer. Han beklagade emellertid den ständiga ökningen av människohandel, särskilt under den nuvarande pandemin.

Kränkningar av rättigheter

I talet vid den andra panelen på tisdag betonade msgr. Urbańczyk att pandemin har påverkat arbetslivet, dess vanor och institutioner, och i synnerhet de mest ömtåliga och minst skyddade personerna. ”Risken för att rättigheter kränks har ökat, och de faktorer som leder till utsatta situationer har multiplicerats” – detta eggar människohandeln.

”Drivna av desperation söker många andra former av inkomst och riskerar att bli utnyttjade i olagligt arbete eller tvångsarbete, prostitution och olika kriminella aktiviteter, inklusive människohandel”, sa han.

Mot bakgrund av detta betonade montsignor Urbańczyk att kyrkan och hjälporganisationer har gett stöd till offer för människohandel som har befunnit sig oförmögna att återvända till sina egna länder på grund av brist på dokument eller reseförbud som införts för dem.

Han insisterade vidare på att "det är bara genom att främja en politik som kan garantera arbete för alla, samtidigt som man respekterar de mänskliga rättigheterna, som man kan hjälpa."

Bekämpa sexuell exploatering

Vid den tredje panelen, uppmärksammade msgr. Urbańczyk sambandet mellan människohandel och internationell narkotikahandel och uppmanade deltagarna vid konferensen att undersöka hur dessa två är sammankopplade.

Han sa att sexuell exploatering är en "manifestationen av en generaliserad kultur eller bristen på kultur, som nedvärderar andras kroppar, mestadels kvinnor och fler och fler barn, till ett objekt som kan användas. Man förnekar deras mänsklig värdighet eftersom de anses vara underlägsna.”

För att bekämpa detta rekommenderar msgr. Urbańczyk att främja en kultur präglad av respekt och värdighet, samt att anta sträng lagstiftning. Han påpekade att kyrkan redan gör mycket för att skydda offer för sexuell exploatering och vädjade till civilsamhället och institutioner att fortsätta främja kampen mot människohandel mera effektivt.

 

Behov av mod och beslutsamhet

På sista dagen fokuserade msgr Urbańczyk på det brådskande behovet av att initiera processer som kan ge adekvat och inkluderande svar på de grundläggande orsakerna till människohandel.

 

Han insisterade på behovet av "mod och vilja att ändra bristerna i vårt ekonomiska system" för att begränsa maktkoncentrationen och rikedom hos några få”.

18 juni 2021, 20:49