Sök

Dekret undertecknat 11 juni 2021 som begränsar mandatperiod för ledarpositioner vid katolska organisationer Dekret undertecknat 11 juni 2021 som begränsar mandatperiod för ledarpositioner vid katolska organisationer 

Dekret vad gäller ledarskifte i katolska organisationer

Påven har godkänt disciplinåtgärd framtagen av avdelningen för lekmännen, familj och livet som begränsar mandatperiod för ledarpositioner vid katolska organisationer.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Genom ett dekret framtaget av påvliga avdelningen för lekmännen, familjen och livet, som har godkänts av påven Franciskus, regleras mandatperioder för ordförande av internationella katolska trosorganisationer. De nya bestämmelserna är avsedda att säkerställa att ledarskapet i dessa organisationer ska vara en autentisk tjänst för gemenskapen. Man vill på detta sätt även förhindra risken med fokus på enskilda personer samt överträdelser. 

Dekretet reglerar varaktigheten och antalet styrande mandat, med högst tio år i rad, i såväl privata som offentliga internationella katolska trosföreningar, med möjlighet till dispens för grundare, samt att medlemmarna ska representeras i styrelsernas valprocesser. Disciplinåtgärden utfärdades fredagen 11 juni och kommer att träda i kraft om tre månader och blir bindande för alla trosorganisationer som har erkänts eller uppförts av påvliga avdelningen för lekmännen, familjen och livet.

Syftet med dekretet är att främja ”en sund omsättning” i styrande positioner, så att auktoritet utövas som en äkta tjänst i kyrklig gemenskap.

12 juni 2021, 12:01