Sök

Sankt Josef och Jesusbarnet Sankt Josef och Jesusbarnet  

Sju nya invokationer i Sankt Josefslitanian

Kongregationen för Gudstjänstliv och Sakramentsförvaltning, meddelade den 1 maj att påven Franciskus har godkänt sju nya invokationer i S:t Josefslitanian.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Initiativet kommer under Sankt Josefs år som påven Franciskus inledde den 8 december 2020 och som ska pågå fram till 8 december 2021. I ett brev till ordförandena för kyrkans biskopskonferenser runt om i världen förklarade församlingens sekreterare, msgr. Arthur Roche och undersekreterare, pater Corrado Maggioni, SMM, anledningen:

”På 150-årsjubileet av förkunnelsen av Sankt Josef som den universella kyrkans skyddshelgon, publicerade påven Franciskus, det apostoliska brevet Patris corde, i syfte att öka vår kärlek till detta stora helgon och för att uppmuntra oss att be om hans förbön och efterlikna hans dygder och hans iver”, skriver de.

”I ljuset av detta verkar det lämpligt att uppdatera S:t Josefslitanian, som godkändes av det Apostoliska sätet 1909, genom att integrera sju nya invokationer som hämtats från påvens tal och som reflekterar olika aspekter av den universella kyrkans beskyddare. ”

Sju nya invokationer

De nya anropen, ursprungligen på latin, är följande: Custos Redemptoris, Serve Christi, Minister salutis, Fulcimen in difficultatibus, Patrone exsulum, Patrone afflictorum, Patrone pauperum. Dessa kan översättas: Frälsarens väktare, Kristus tjänare, förmedlare av hälsa, stöd i svårigheter, de förvisades beskyddare, de lidandes beskyddare och de fattigas beskyddare.

Med dessa tillägg stiger nu invokationer i S:t Josefslitanian till 31.

Stiften översätter och gör tillägg

Kongregationen skriver att ”det kommer att vara biskopskonferensernas ansvar att översätta och publicera S:t Josefslitanians nya invokationer på de språk som ligger inom deras kompetens; dessa översättningar kräver inte Vatikanens bekräftelse.”

Kongregationen tillåter även biskopskonferenserna lägga till andra åkallelser med vilka Sankt Josef hedras i deras länder. "Sådana tillägg", står det, "bör göras på rätt plats för att bevara litanians litterära genre."

S:t Josefslitanian med de nya invokationerna på latin:

 

 

05 maj 2021, 17:44