Sök

Påvens möte med Buddisternas patriark under sin resa till Tailand och Japan 2019 Påvens möte med Buddisternas patriark under sin resa till Tailand och Japan 2019 

Heliga Stolen till buddister: ”Sprid omsorg och solidaritet”

Det Påvliga rådet för Interreligiös Dialog (PCID) sände på torsdagen en hälsning till buddisterna i samband med högtiden Vesakh den 26 maj.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Från Heliga Stolen kommer uppmaningen om att stärka vänskapsbanden mellan buddhister och kristna i kölvattnet av Covid-19-pandemin, och tillsammans arbeta för en kultur av omsorg och solidaritet för hela mänskliga familjen.

Inbjudan från det Påvliga rådet för interreligiös dialog (PCID) kommer i samband med den buddhistiska högtiden Vesakh. Många buddhister över hela världen firar Vesakh den 26 maj.

Ibland kallas Vesakh informellt för "Buddhas födelsedag", och minns både Gautama Buddhas födelse, upplysning och bortgång. Den firas på olika dagar i olika länder.

Med titeln "Buddhists and Christian: Promoting a Culture of Care and Solidarity", är meddelandet undertecknat rådets ordförande, kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ och sekreterare monsignor Indunil Kodithuwakku, som båda önskar glädje, lugn och hopp till buddhister över hela världen.

Universell solidaritet i pandemin

Meddelandet konstaterar att ”den nuvarande världssituationen, tragiskt markerad av Covid-19-pandemin, utmanar alla religioners anhängare att samarbeta på nya sätt för att tjäna den mänskliga gemenskapen”. PCID påminner om påven Franciskus som i sin encyklika Fratelli tutti upprepar hur brådskan en universell solidaritet är för att mänskligheten tillsammans ska övervinna de svåra kriser som hotar den, för ”ingen räddas ensam”.

I förra årets Vesakh-hälsningar betonade PCID de gemensamma värdena och visheten hos de två religionerna som måste samarbete för att ta itu med de svåra tiderna som orsakats av pandemin. "Det lidande som Covid-19-pandemin har orsakat gör oss medvetna om vår gemensamma sårbarhet och ömsesidiga beroende", noterar PCID. "Vi är kallade att upptäcka och utöva den solidaritet som ligger i våra respektive religiösa traditioner."

Man påminner om påven Franciskus fredsbudskap i år i vilket han understryker att ”allt är sammankopplat och att äkta omsorg för våra egna liv och vårt förhållande till naturen är oskiljaktigt från broderskap, rättvisa och trohet till andra”.

Gränslös kärlek till alla

På tal om ”solidaritet och aktiv omsorg”, hänvisar kardinal Ayuso och msgr. Indunil till den buddhistiska läran om "metta" (kärleksfull vänlighet), som uppmanar buddhister att leva "gränslös kärlek till alla". Enligt Mettā Sutta, "som en moder även med sitt liv skyddar sitt enda barn, så odla en omätlig kärleksfull vänlighet mot alla levande varelser."

Buddha uppmanade sina anhängare att "skynda sig att göra goda gärningar". ”Man bör hålla sitt sinne från ondska; för sinnet hos en som är långsam i att göra gott tenderar att glädjas åt att göra ont”, varnade Buddha.

Tjäna den mänskliga familjen tillsammans

PCID uppmanar till att pandemikrisen ska stärka vänskapsbanden mellan buddhister och kristna i deras tjänst till den mänskliga familjen. De kan göra detta genom att anta ”välja dialogen som väg, ömsesidigt samarbete som uppförandekod; ömsesidig förståelse som metod och stil”, som påven Franciskus uppmanar till i Fratelli tutti.

PCID skriver hälsningar till olika religiösa högtider som till exempel Ramadan (Islam), Vesakh (Buddhism), Diwali (Hinduism), Guru Nanak Prakash Divas (Sikhism) och Mahavir Janma Kalyanak Diwas (Jainism). Den katolska kyrkans förhållande till judendomen sköts av det påvliga rådet för att främjandet av kristen enhet.

27 maj 2021, 15:58