Sök

Forskning vid Heliga Stolens barnsjukhus Hospital, Bambino Gesù, belyser celldelningscykeln. Förhållandet mellan proteinerna Ambra1 och Cyclin D har identifierats: en obalans kan orsaka processen som leder till en tumör. Forskning vid Heliga Stolens barnsjukhus Hospital, Bambino Gesù, belyser celldelningscykeln. Förhållandet mellan proteinerna Ambra1 och Cyclin D har identifierats: en obalans kan orsaka processen som leder till en tumör.  

Vatikanens sjukhus gör viktigt genombrott inom cancerforskningen

Forskning utförd av Heliga Stolens barnsjukhus "Bambino Gesù", i samarbete med Roms universitetet "Tor Vergata" och andra europeiska och amerikanska forskningscentrum, belyser celldelningscykeln. Förhållandet mellan proteinerna Ambra1 och Cyclin D har identifierats: en obalans kan orsaka processen som leder till en tumör.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Forskare vid Heliga Stolens barnsjukhus “Bambino Gesù” har, i samarbete med ett forskningsteam vid Roms universitet “Tor Vergata”, Danish Cancer Society och andra europeiska och amerikanska centrum, slutit cirkeln vad gäller mekanismerna i cellcykeln, den process genom vilken celler, inklusive cancerceller, mognar och sprider sig.

De har upptäckt att obalansen mellan nivåerna av proteinerna Ambra1 och Cyclin D påskyndar bildandet av många typer av tumörer. Idag finns det inga läkemedel som kan som kan påverka dessa två element, men det är möjligt att ingripa på reparationssystemet för cancerceller som leder dem till självförstörelse.

“Om frånvaron eller låga nivåer av Amber 1, i samband med en ackumulering av cyklin D, detekteras i cancercellerna, kan man försöka undertrycka cancercellernas förmåga att reparera det genetiska materialet med specifika läkemedel, som redan är kända i terapin”, säger Francesco Cecconi, professor i utvecklingsbiologi vid ”Tor Vergata” och forskare inom forskning om cancer och hematologi vid ”Bambino Gesù” under ledning av professor Franco Locatelli. Forskningsresultaten har bekräftats, med stöd av italienska föreningen för cancerforskning AIRC, av två andra studier utförda i USA, som också dessa har publicerats i vetenskapsskriften ”Nature”.

15 april 2021, 09:04