Sök

Msgr. Felix del Blanco Prietos begravning Msgr. Felix del Blanco Prietos begravning 

Påven deltog vid begravning i Peterskyrkan

Påven Franciskus deltog vid begravningen av den tidigare Allmoseansvarige vid Heliga Stolen, msgr. Félix del Blanco Prieto.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Begravningen av ärkebiskop Félix del Blanco Prieto, som dog den 10 april på Gemelli-sjukhuset i Rom vid 83 års ålder, ägde rum i Peterskyrkan, på torsdagen, vid Katederaltaret. Statssekreterare kardinal Pietro Parolin firade mässan vid vilken påven Franciskus deltog.

I sin predikan mindes kardinal Parolin den spanska prelaten, som föddes i Mogrovejo den 15 juni 1937: "Monsignor del Blanco – sa han – hade genom den himmelske Faders vilja den enorma nåden att tillhöra Kristus": en tillhörighet som började med dopet, fortsatte med prästvigning 1961 och biskopsvigning 1991 och uttrycktes "i ett liv som uppfattades och levdes genom att tjäna".

En tjänst - fortsatt kardinal Parolin - som han utövade "väsentligen" till förmån för Heliga Stolen, först i samarbete med den dåvarande statssekreteraren, kardinal Agostino Casaroli, och sedan som nuntie, främst i Afrika. ”Överallt väckte han uppskattning och välvilja". Från 2007 till 2012 var han ansvarig över kurians avdelning för allmosor under påven Benedictus XVI, "där han bedrev välgörenhet till de fattiga" å påvens vägnar.

"Under sitt långa liv fullt av möten och upplevelser" - sa kardinal Parolin - träffade han människor från olika sociala bakgrunder och kulturer, som skilde sig så mycket från varandra. Han vittnade om "vänlighet, förståelse och tålamod i relationer med andra" och försökte, i kölvattnet av den påvliga diplomatins vackraste tradition, visa på "sanningen och människornas autentiska bästa, kärleksfullt och respektfullt.”

Msgr, del Blanco - avslutade statssekreteraren - lämnar ett viktigt andligt arv: "vittnesbördet om en total tillhörighet till Kristus, som resulterade i ett ständigt sökande efter Guds rike, i trohet till sin plikt, och i en orubblig tillit till Gud i alla livets omständigheter, även i tiden präglad av lidande och sjukdom".

15 april 2021, 19:14