Sök

Kvällsmässan till åminnelse av Herrens nattvard i Peterskyrkan 1 april 2021 förrättades av kardinalkollegiets dekan kardinal Re Kvällsmässan till åminnelse av Herrens nattvard i Peterskyrkan 1 april 2021 förrättades av kardinalkollegiets dekan kardinal Re  

Åminnelsen av Herrens nattvard. Kardinal Re: Från eukaristin en vädjan om solidaritet

Dekanen för kardinalskollegiet förrättade mässan i Peterskyrkan som öppnar de heliga tre dagarna. Eukaristin, sa han, är hjärtat i kyrkans och varje kristens liv och i den svåra pandemitiden driver den oss att stödja varandra och inte överge någon.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Kvällsmässan till åminnelse av Herrens nattvard i Peterskyrkan förrättades av påven Franciskus’ ställföreträdare kardinal Giovanni Battista Re, kardinalskollegiets dekan. Ett begränsat antal troende var närvarande.

Vid den sista måltiden instiftar Jesus eukaristin, prästerskapet och uttalar sitt bud. ”Skärtorsdagens kväll påminner oss om hur mycket vi är älskade", sa kardinal Re inledningsvis i sin predikan. "Den berättar för oss att Guds Son, i sin tillgivenhet för oss ...  har gett oss sig själv – sin kropp och sitt blod – som är helheten av Hans person och accepterade för vår frälsning att lida den mest vanhedrande död genom att erbjuda sig själv som ett offer”.

Eukaristin: Kyrkans ljus, styrka och näring

Eukaristin är därför ett bevis på Kristi kärlek till oss, hans vilja att vara nära oss för alltid. "Kyrkan har alltid sett eukaristins sakrament som den mest värdefulla gåvan som den har berikats med", sa kardinalen för att Kristus genom eukaristin ger oss ljus, styrka, näring och stöd.

Öppenhet för andra

Eukaristin betyder också att följa kärleksbudet, påminner kardinal Re:

”Eukaristin är en uppmaning till öppenhet för andra, till broderlig kärlek, att veta hur man kan förlåta och att hjälpa dem som är i svårigheter; det är en inbjudan till solidaritet, att stödja varandra, att inte överge någon; det är en uppmaning till flitigt engagemang för de fattiga, lidande och marginaliserade; det är ljus, för att känna igen Kristi ansikte i bröderna och systrarna, särskilt de sårade och mest behövande personerna.”

Gemensam bön för att Gud befriar oss från pandemin

Förutom eukaristin firas prästerskapets gåva, för att eukaristin och syndernas förlåtelse ska förnyas i kyrkan. Kardinal Re talade om hur kyrkorna enligt tradition efter denna mässa till åminnelse av Herrens nattvard, hålls öppna för att förlänga tillbedjan av eukaristin under natten, men att detta inte var möjligt i år på grund av säkerhetsföreskrifter med anledning av pandemin. Han uppmanade därför de troende att, med ett hjärta fullt av tacksamhet för Jesus Kristus, fortsätta att be då de har kommit hem. ”Vi måste höja en stor enhällig bön för att Guds hand ska hjälpa oss och göra slut på denna tragiska situation som har oroande konsekvenser för hälsa, arbete, ekonomi, utbildning och direkta personliga relationer.”

Guds kärlek och människans svek

Kardinal Re underströk att Skärtorsdagen är en inbjudan att blir medveten om sina egna synder och en uppmaning att ordna upp våra liv en aning och ta omvändelsens och förnyelsens väg, för att få Guds förlåtelse. Han avslutade med att betona att Kristi kärlek, som synliggörs genom eukaristin och försoningens sakrament, aldrig överger oss och alltid inbjuder oss att ”inleda en andlig återhämtning med ett alltmer öppet hjärta för Gud och för alla våra bröder och systrar”.

02 april 2021, 10:56