Sök

Msgr. Janusz S. Urbańczyk vid Osce Msgr. Janusz S. Urbańczyk vid Osce 

Heliga Stolen vill se trossamfunden i den offentliga debatten

Heliga Stolens ständiga representant vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa understryker det som utmärker en autentisk demokrati och uppmanar stater att inkludera medborgarnas deltagande i lagstiftningsinitiativ, inklusive trossamfunden.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Msgr. Janusz Urbańczyk efterlyser trossamfundens röst i offentliga debatter om lagstiftningsinitiativ. Heliga Stolens ständiga observatör vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) gjorde detta under avslutningssessionen av det Andra Kompletterande Mötet för Mänsklig Dimension, med temat: ”Demokratisk lagstiftning: Försäkra deltagandet”.

Han uppmanade staterna att låta trossamfunden vara delaktiga och ha utrymme att föra fram sina åsikter, baserade på de moraliska övertygelser som härrör från deras tro, och att bidra till debatter i aktuella frågor. Genom att göra detta påpekade han kan "en alternativ röst höras och förhindra att moraliska synpunkter ignoreras i lagstiftningsprocessen".

Autentisk demokrati säkerställer medborgarnas deltagande

Msgr. Urbańczyk upprepade Heliga Stolens respekt för demokratiska system ”i den mån det säkerställer medborgarnas deltagande i politiska val, garanterar dem möjligheten att både välja de som styr och att ersätta dem med fredliga medel när så är lämpligt.”

Msgr. Urbańczyk noterar att en autentisk demokrati inte bara är resultatet av att man följer en uppsättning regler. Snarare är den frukten av de värden som inspirerar demokratin, vilka omfattar varje människas värdighet, respekten för mänskliga rättigheter, engagemang för det allmänna bästa som syfte och vägledande kriterium i det politiska livet.

"Om det inte finns en allmän enighet om dessa värden", varnade han, "går demokratins djupaste innebörd förlorad och dess stabilitet äventyras."

Den demokratiska processen kräver respektfull dialog

Msgr. Urbańczyk betonade återigen påvens Franciskus ord i februari, under talet till den diplomatiska kåren, då han påpekade att ”demokrati bygger på ömsesidig respekt, på möjligheten för varje person att bidra till samhällets goda och beaktandet av att olika åsikter inte hotar staternas makt och säkerhet”. En ärlig debatt är ömsesidigt berikande och möjliggör för lämpliga lösningar på pressande problem.

För att uppnå detta kräver den demokratiska processen en "inkluderande, fredlig, konstruktiv och respektfull dialog" mellan komponenterna i civilsamhället i varje stat, särskilt eftersom lagen måste garanteras av de styrande organen, oavsett politiska intressen.

29 april 2021, 13:16