Sök

Promenad Promenad  

Första världsdagen för far- och morföräldrar den 25 juli

Kurians Avdelning för Lekmän, Familjen och Livet har informerat om att den första världsdagen för äldre och mor- och farföräldrar ska ha temat ”Jag är alltid med dig”.

Charlotta Smeds – Vatiikanstaten

Den första världsdagen för äldre och mor- och farföräldrar firas söndagen den 25 juli, meddelar kurians Avdelning för Lekmän, Familjen och Livet.

Temat som påven Franciskus har valt för detta första firande är ”Jag är alltid med dig” (Mt 28,20). Det uttrycker Herrens och kyrkans närhet till varje äldre person, särskilt i denna utmanande tid präglad av Covid-19-pandemin.

Temat ”Jag är alltid med dig” är också ”ett löfte om närhet och hopp som unga och gamla kan dela med varandra”, konstaterar pressmeddelandet. Barnbarn och ungdomar uppmanas inte bara att vara närvarande i äldre människors liv, utan det påminner om att även äldre människor, mor- och farföräldrar, har ett uppdrag att evangelisera, be för och uppmuntra unga människor i sin tro.

För att uppmärksamma firandet ytterligare har kurians Avdelning för Lekmän, Familjen och Livet tagit fram pastorala redskap som från mitten av juni, kommer att finnas tillgängliga på hemsidan www.amorislaetitia.va

21 april 2021, 10:57