Sök

Påven under korsvägsandakten 2020 Påven under korsvägsandakten 2020 

Påvens Korsvägsandakt skriven av barn

Tjugo barn och ungdomar kommer att följa med påven Franciskus under Korsvägsandakten på Petersplatsen på långfredagen. Reflektionerna till de 14 stationerna är skrivna av barn som går katekesundervisningen i en av församlingarna i Roms stift; och av scouter från Foligno i Umbrien. Teckningarna som illustrerar de olika stationerna har ritats av barn i två familjehem i Rom.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Tjugo barn och ungdomar från Rom och Foligno kommer att delta tillsammans med påven Franciskus i årets Korsvägsandakt på Petersplatsen, för övrigt nästan öde, precis som 2020, under lockdown den första fasen av Covid-19-pandemin. Ytterligare 40 personer kommer att följa andakten från Berninis pelare. Dessa 60 representerar de 500 barnen som går i katekesundervisning för att förbereda sig för bikten och Första Kommunion i församlingskyrkan vigd till de Heliga Martyrerna i Uganda i Roms stift; och de 145 scouterna, pojkar och flickor, som tillhör scoutförbundet Agesci i Foligno; liksom de 30 barnen och ungdomarna som lever i det romerska familjehemmet" Tetto Casal Fattoria" och de åtta barnen, mellan 3 och 8 år, från ett annat familjehem ”Mater Divini Amoris". 683 barn - alla huvudpersoner i förberedelserna av reflektionerna och teckningarna  som vägleder oss tillsammans med påven, i återupplevelsen av Jesu lidande och död.

Jesu lidande när han såg sin mor under korset

"Jag blev berörd av deras reflektioner över Jesu möte med sin mor, det är ett ögonblick som påverkar många", säger kyrkoherden Luigi D'Errico. "Någon skrev: 'Hur mycket måste Jesus ha lidit på korset när han såg sin mor gråta vid korsets fot”. Det är en förståelig reaktion, för barnen har en djup relation med sina föräldrar".

Fader D'Errico: rädslan att överges som Jesus

I tider av pandemi berättar fader D'Errico, som också är vikariatets kontaktperson för pastoralvården för personer med funktionsnedsättning, att "våra barn i katekesgrupperna har påverkats mycket av smittriskerna och att bli ensamma".

I korsvägsandakten har de sett hur ”Jesus blev övergiven och lämnades ensam, men att hans moder och hans närmsta vänner stannade kvar. Mellan skollektioner i distansundervisningen och katekesmöten via "Zoom, är det viktigt för dem att ha deltagit" i denna förberedelse och nu deltar i Via Crucis på Petersplatsen, även om många bara gör det via TV, "för det får betydelsen att de inte har övergivits. De är inte ensamma”, säger fader D’Errico.

Av barnen läser 4 och åtta är korsbärare

Vid sidan av de fyra läsarna, en för varje inblandad realitet, tillsammans med påven, kommer det att finnas åtta barn som bär korset och åtta som bär facklor" längs de 14 stationernas vandring, som, liksom förra året, följer en väg

runt obelisken på Petersplatsen. Barn och ungdomar som kommer från Don Luigis katekesundervisning, några scouter från Umbrien, samt barn och ungdomar från två romerska familjehem.

Scouterna: våra meditationer är ett korverk

"Våra meditationer för korsvägsandakten är tänkta som ett korverk - förklarar Alessandro Bitocchi, scoutledare för" Foligno I. "Var och en av pojkarna och flickorna har på sitt sätt lagt en liten bit av sig själva i dem".

I familjehemmet "Tetto Casal Fattoria", som verkar för att lyfta barn och unga ur psykisk ohälsa, har man ritat tekningarna "tydliga teckningar med mycket uppmärksamhet på personens lidande" säger chefen Fabrizio Gessini. ”Våra barn slogs särskilt av Jesu möte med sin mor och Simon från Kyrenes hjälp att bära korset. Mycket intressanta teckningar ritade av barn som aldrig hade uttryckt sig i dessa frågor”.

Reflektionerna läggs till barnens ritningar

"De äldre barnen, som är ungefär sju, åtta år gamla, lade till små meningar till sina teckningar”, berättar syster Gabriella Pistilli från Kongregationen för den Gudomliga Kärlekens döttrar, som är chef för familjehemmet ”Mater Divini Amoris". ”De skriver att föräldrarna ska älska varandra, att de inte får gräla och en liten flicka skriver i form av en bön, att hon aldrig ska behöva var utan sin mammas blick.”

25 mars 2021, 18:52