Sök

Kardinal Kardinal  

Påven Franciskus sänker kardinalernas löner med 10% för att spara

Påven Franciskus utfärdade på onsdagen ett Motu Proprio med vilket han sänker lönerna för några av de anställda i Vatikanen. Anledningen är att täcka budgetunderskottet på 50 miljoner euro 2021.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus meddelar att kardinalerna som betalas av Heliga Stolen, får sina löner sänkta med 10%. Lönen för andra tjänstemän och anställda vid Heliga Stolen och Vatikanstaten kommer också att sänkas med 8%, och vissa präster och gudsvigda som arbetar i Vatikanen kommer att se sina löner sänkas med 3%.

Löneförhöjningarna, som sker automatiskt vartannat år, kommer också att avbrytas för vissa anställda vid Heliga Stolen tjänstemän fram till 31 mars 2023, beslutade påven.

Ekonomisk hållbar framtid

Åtgärderna, som också gäller Roms vikariat, de påvliga basilikorna och andra enheter kopplade till Vatikanen, träder i kraft den 1 april. I sitt apostoliska brev i Motu Proprio form, daterat den 23 mars, skriver påven Franciskus att dessa åtgärder är nödvändiga för en ”ekonomiskt hållbar framtid” i Vatikanen.

Påven skriver att beslutet att sänka vissa löner gjordes på grund av det pågående underskottet vid Heliga Stolen, vilket har förvärrats av coronaviruspandemin och dess inverkan på några av Vatikanens inkomstkällor.

En av de huvudsakliga inkomstkällorna för Heliga Stolen är Vatikanmuseerna, som tvingades hålla stängt en stor del av 2020 och början av 2021.

Undvika att säga upp anställda

Personalkostnader är Vatikanens största utgifter efter driftskostnader. Tidigare denna månad meddelade Heliga Stolen att 140 miljoner euro av de totala kostnaderna på 320 miljoner euro har avsatts för lönecheckar 2021. Dessa siffror inkluderar emellertid inte Vatikanstaten och relaterade enheter, som IOR, allmänt känd som Vatikanbanken.

Påven skriver att det är nödvändigt att sänka vissa löner för Heliga Stolen och Vatikanstaten ”för att säkerställa hållbarhet och balans mellan inkomster och utgifter.” Han skriver också att åtgärderna är avsedda att förhindra behovet av att minska antalet anställda.

Påven Franciskus har ofta upprepat sitt åtagande att inte säga upp någon, särskilt lekmän, i Vatikanen. Han har också talat om arbetets värdighet och behovet av rättvisa löner.

Personalen har ökat

I en intervju den 12 mars med Vatican News sa fader Juan A. Guerrero S.J., prefekt för Ekonomisekretariatet att kostnaderna för Vatikanens personal ökade med 2% mellan 2019 och 2020.

”Skyddet av jobb och löner har varit en prioritet för oss hittills,” sa han. ”Påven Franciskus insisterar på att spara pengar inte behöver betyda att man säger upp anställda. Han är mycket känslig för familjernas väl.”

24 mars 2021, 20:31