Sök

Msgr Janusz Urbańczyk, Heliga Stolens ständiga observatör vid OSSE, talade om kvinnors betydelsefulla roll inom media vid mötet “Media Freedom and Gender Equality” tisdag 9 mars. Msgr Janusz Urbańczyk, Heliga Stolens ständiga observatör vid OSSE, talade om kvinnors betydelsefulla roll inom media vid mötet “Media Freedom and Gender Equality” tisdag 9 mars. 

Heliga Stolen uppmanar till jämställdhet inom media

Msgr Janusz Urbanczyk, Heliga Stolens ständige observatör vid OSSE, understryker kvinnors avgörande roll inom media.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Heliga Stolen är övertygad om att främjandet av en hållbar fred och säkerhet i världen i stor del beror på främjandet av lika respekt och främjande av män och kvinnor i och av media. Msgr Janusz Urbanczyk, Heliga Stolens ständige observatör vid FN och andra specialiserade internationella organisationer i Wien gjorde ett inlägg tisdag 9 mars vid ett möte om frihet och jämställdhet i media, “Media Freedom and Gender Equality” som organiserades av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE.

Föreståelse för mediernas roll

Msgr Urbanczyk uttryckte Heliga Stolens övertygelse att ”informationen som media tillhandahåller står i det allmänna godas tjänst”, för att ”samhället har rätt till information som grundas på sanning, frihet, rättvisa och solidaritet”. Därför, sa han, bör stöd för mediefrihet och dess positiva inverkan på fred och säkerhet baseras på en gemensam förståelse för den roll den spelar för att tjäna, främja och skydda mänsklig värdighet.

“Genom korrekt och opartisk rapportering ger journalister världen en inblick i konflikter som myndigheter eller regeringars information ofta inte kan ge”

Media och journalister, sa msgr Urbanczyk, har en skydighet att tjäna det gemensamma goda genom att tillhandahålla korrekt, objektiv och balanserad information och att detta hjälper politiker och det internationella samfundet att fatta faktabaserade och ansvarsfulla beslut.

Opartisk rapportering

Journalisternas roll är avgörande i konflikter, förklarade han: “Genom korrekt och opartisk rapportering ger journalister världen en inblick i konflikter som myndigheter eller regeringars information ofta inte kan ge". Detta är särskilt uppenbart vid rapportering om det mänskliga lidandet som följer varje konflikt, la han till.

Kvinnliga journalister

Här påminde msgr Urbanczyk om påven Franciskus’ ord vad gäller behovet av kvinnliga reportrar: ”I denna återberättelse av livet är kvinnor mycket uppmärksamma (…). Kvinnor ser mer och förstår bättre, för att de är mer inkännande.” Msgr Urbanczyk försäkrade om Heliga Stolens fortsatta stöd till OSSE för jämlikhet mellan kvinnor och män och sa att detta omfattar framstegen med lika möjligheter för kvinnor inom media, liksom ansträngningar att skydda kvinnor, särskilt kvinnliga journalister, från allt slags våld.

Kvinnors vision och känslighet

Det första steget i främjadet av jämlikhet, sa msgr Urbanczyk, är erkännandet av vikten av kvinnors medverkan och engagemang i alla aspekter av det kulturella, sociala, politiska och ekonomiska livet. I själva verket, sa han avslutningsvis, kan visionen och känsligheten hos kvinnor ofta vara nyckeln till en mer omfattande redovisning av verkligheten: "Att främja lika respekt och deltagande för kvinnor och män i och av media är därför ett nödvändigt och viktigt steg för att främja hållbar fred och säkerhet".

11 mars 2021, 09:58