Sök

Kvinna i Pakistan Kvinna i Pakistan  

Vatikanen vid OSSE: Stärk kvinnornas roll för en säkrare mer hållbar utveckling

Öka global säkerhet och hållbar utveckling genom kvinnors ekonomiska bemyndigande: detta var msgr. Urbańczyk, förslag till OSSE inför organisationens 29:e forum för ekonomi och miljö.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

"Viljan att skydda och främja varje människas verkliga jämlikhet och erkännandet av att kvinnor och män kompletterar varandra, förblir viktiga prioriteringar för Heliga Stolen": så inledde Heliga Stolens ständiga observatör vid OSSE  msgr. Urbańczyk i morse sitt tal via Zoom vid det första förberedande mötet i inför det 29:e forumet för ekonomi och miljö.

Prelaten uppmanade särskilt till att "se frågan om kvinnors ekonomiska bemyndigande som viktig, för ”många former av diskriminering är stötande mot kvinnans värdighet, och hennes arbetsmöjligheter beror på en lång rad villkor”, som ibland förflyttar henne ”till samhällets marginal eller  reducerar henne till slaveri”.

Att värdera kvinnor stärker fred och social trygghet

I kölvattnet av vad Johannes Paulus II sa insisterade msgr. Urbańczyk på det "brådskande behovet av att uppnå en verklig jämlikhet på alla områden: lika lön för lika arbete, skydd av arbetande mödrar, rättvisa i karriärutvecklingen, jämlikhet mellan makar vad gäller familjerättigheter och erkännandet av allt som ingår i medborgarnas rättigheter och skyldigheter i en demokratisk stat."

Samtidigt betonade msgr. Urbańczyk hur kvinnors ökade ekonomiska och politiska bemyndigande, och främjandet av deras deltagande i det offentliga livet "verkligen bidrar till ökad fred och säkerhet både inom samhället i allmänhet och i familjen som är samhällets kärna.”

Riskerna med Covid-19-pandemin

Prelaten betonade sedan, hur den nuvarande Covid-19-pandemin tyvärr har "bekräftat att kvinnors deltagande på arbetsmarknaden fortfarande är ömtålig". Kvinnorna är ofta "de första som förlorar sina jobb, särskilt lågavlönade jobb, eller på den svarta arbetsmarknaden, där de representerar majoriteten och saknar ekonomiskt skydd och fördelar”. Dessutom har bördan av hemundervisning "ökat trycket på kvinnorna", oavsett om de har en anställning eller inte.

Män och kvinnor kompletterar varandra

Av denna anledning bad Vatikanens representant om "ett kompletterande samarbete mellan män och kvinnor" för att bygga en bättre framtid.

Förstärkningen av kvinnornas roll på alla områden av livet och arbetet, avslutade msgr. Urbańczyk, kommer förbättra säkerhet, stabilitet och en hållbar utveckling för alla.

16 februari 2021, 15:40