Sök

Syster Nathalie Becquart Syster Nathalie Becquart 

Syster Becquart: "Ett tecken på förtroende för kvinnor i kyrkan"

För första gången får en kvinna rösträtt i biskopssynoden. Påven har valt den franska ordenssystern Nathalie Becquart, till biträdande sekreterare vid biskopssynodens generalsekretariat och i och med det har hon rätt att rösta. ”Det som är bra och användbart för mig är att jag redan har mött kvinnliga undersekreterare i Vatikanen", säger hon.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Syster Becquart säger att utnämningen är ett ”tecken på förtroende för kvinnor i kyrkan". Hon tillhör missionärsorden Xavière-systrarna, och har tidigare varit ansvarig för ungdoms- och kallelsevården vid den franska biskopskonferensen.

Hennes första reaktion på utnämning är en "call to service", ett "äventyr" som utgår från påvens förtroende. Påven har aldrig har dolt sin önskan att involvera kvinnor i beslutsfattande positioner i Vatikanen och i kyrkans urskiljning:

-”Jag hade aldrig föreställt mig detta - den Helige Anden är full av överraskningar. Jag är väldigt glad över påvens förtroende, och sedan några år känner jag mig kallad att stå i synodalitetens tjänst.”

Påven vill se fler kvinnor i kurian

Syster Becquart har tillbringat det senaste halvåret med att forska om synodalitet vid Boston College, och nu ser hon det som en förberedelse. Hon hade redan några band till kardinal Mario Grechs arbetsgrupp, efter att ha varit konsult för synodens generalsekretariat i två år.

-”Jag ser denna uppgift som ett tecken på förtroende för kvinnor i kyrkan, för både gudsvigd och lekmän, som ett svar på allt som har sagts under de senaste synoderna på vilket påven har insisterar mycket: att involvera kvinnor i kyrkans beslut och urskiljning.”, sa syster Becquart.

”Ju mer ansvar du har, desto mer måste du tjäna”, sa hon efter utnämningen. ”Det som är bra och användbart för mig är att jag redan har mött kvinnliga undersekreterare i Vatikanen, under de år jag arbetade vid biskopskonferensen. Då var jag i kontakt med några av kurians avdelningar: de för det gudsvigda livet, ungdomsdelen vid avdelningen för Lekmän, familj och liv där två kvinnliga undersekreterare arbetar.

Mångfald i gruppen

Uppdraget specifikt finns definierat i den apostoliska konstitutionen Episcopalis communio, som utfärdades 2018, och innebär att vara generalsekreterarens assistent och följa med honom i alla hans uppdrag.

-”Vi är två som kommer att arbeta tillsammans med kardinal Mario Grech. Jag tycker om att arbeta i ett varierat team: män, kvinnor, präster, biskopar, lekmän, gudsvigda, i en mångfald av kallelser”, avslutar syster Becquart.

Biskopssynodens uppdrag

Biskopssynoden inrättades 1965 av påven Paulus VI på initiativ av Andra Vatikankonciliet och har en rådgivande funktion. Den sammankallas av påven, som vanligen deltar i sammanträdena. Medlemmar är ordförandena i biskopskonferenserna, företrädare för vissa manliga ordnar, kurians kardinaler och några som utses direkt av påven. Även delegater från andra trossamfund brukar närvara och därutöver är även lekmän ofta representerade. Synoden sammanträder vart tredje år, med extra synoder vid behov, för att reflektera över olika frågor som påven anser sig behöva lyssna på kyrkans erfarenheter i olika delar av världen.

– I och med att syster Nathalie utnämns och får möjlighet att delta med rösträtt, öppnas en dörr på vid gavel, säger kardinal Mario Grech, biskopssynodens generalsekreterare. Vi kommer sedan att se vilka andra steg som kan tas i framtiden. Påven Franciskus har ofta framhållit vikten av att öka kvinnors deltagande i urskiljningsprocesser och beslutsfattande inom kyrkan. Kommande biskopssynod planeras hållas oktober 2022 med temat synodalitet.  

10 februari 2021, 15:18