Sök

Påvliga kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning ger riktlinjer vad gäller liturgiska firanden under Stilla veckan för att undvika smittspridning av coronaviruset Påvliga kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning ger riktlinjer vad gäller liturgiska firanden under Stilla veckan för att undvika smittspridning av coronaviruset 

Firande under Stilla veckan - beslut tas av biskoparna

Påvliga kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning ger i en skrivelse till biskoparna och biskopskonferenserna riktlinjer för liturgiskt firande under Stilla veckan för att undvika smittspridning av covid-19. Biskoparna är kallade att ta beslut enligt förra årets dekret i samklang med respektive länders bestämmelser.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Idag, på Askonsdagen 17 februari, har prefekt för påvliga kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning kardinal Robert Sarah tillsammans med kongregationens sekreterare msgr Arthur Roche sänt en skrivelse till biskopar och biskopskonferenser med riktlinjer vad gäller liturgiska firanden under Stilla veckan för att undvika smittspridning av coronaviruset.

Biskoparna ombeds ta genomtänkta beslut

Man vill med denna hjälpa biskoparna i sin uppgift att bedöma konkreta situationer och bidra till prästers och troendes andliga bästa denna viktiga vecka under det liturgiska året. Kongregationen förklarar att normer och direktiv i liturgisk litteratur inte helt och hållet är tillämpliga i kriser som denna pandemi och att biskoparna därför “är kallade att fatta genomtänkta beslut så att liturgin på ett fruktbart sätt firas för Guds folk och för de själar som tilldelats hans vård, samtidigt som man respekterar hälsoskyddet och det som har fastställts av de myndigheter som ansvarar för det allmänna goda”.

Biskoparna påminns om att dekretet utfärdat av denna påvliga avdelning på uppdrag av påven Franciskus 25 mars 2020, med riktlinjer för firandet av Stilla veckan, gäller även i år och att man i beslutet ska se till sitt lands situation.  

“väl medvetna om att det inte alltid har varit lätt för präster och troende lekmän att acceptera beslut som har tagits”

Fira de heliga mysterierna med respekt för det allmänna goda

Kongregationens talesmän skriver att man är väl medvetna om att det inte alltid har varit lätt för präster och troende lekmän att acceptera beslut som har tagits, men att de vet att de har tagits i syftet att säkerställa att de heliga mysterierna firas på ett så effektivt sätt som möjligt för alla kyrkans församlingar, med respekt för det allmänna goda och folkhälsan.

17 februari 2021, 12:35