Sök

Askan under Askonsdagens liturgi Askan under Askonsdagens liturgi  

Påven firar Askonsdagen i Peterskyrkan

Påven Franciskus kommer att fira den heliga mässan som inleder fastan i Peterskyrkan. Samma dag kommer den allmänna audiensen inte att äga rum. Påvens hovpredikant ska hålla sina fastepredikningar från och med 26 februari.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

På askonsdagen den 17 februari, firar påven Franciskus den heliga mässan med askpåläggningen kl 9.30 i Peterskyrkan. Detta meddelade av Heliga Stolens pressrum på fredagen i ett pressmeddelande som informerade om inledningen av fastan i år.

Pressmeddelandet understryker att de troendes deltagande kommer att vara mycket begränsat enligt de regler som använts under de senaste månaderna, i överensstämmelse med rådande skyddsåtgärder. Den allmänna audiensen kommer inte att äga rum samma dag.

"Vem säger du att jag är?"

Prefekturen för det Påvliga hushållet har även informerat om att kardinal Raniero Cantalamessa O.F.M. Cap, som är påvlig hovpredikant, ska hålla fastepredikningarna, på temat "Vem säger du att jag är?" (Matteus 16,15)  och att de kommer att hållas i Paulus VI:s audienshall för att möjliggöra ett längre  avstånd mellan deltagarna.

Predikningarna kommer att äga rum på fredagarna i fastan: 26 februari, 5, 12 och 26 mars, kl 9.00, i påvens närvaro. Inbjudan är öppen för kardinaler, ärkebiskopar, biskopar, prelater och anställda i den romerska kurian och vid Roms vikariat, samt ordensgeneraler företrädare för katolska ordnar.

05 februari 2021, 17:23