Sök

IOR Vatikanstatens bank IOR Vatikanstatens bank  

Inget kriminellt i betalningar från Vatikanen till Australien

Australiens polis har inte hittat något kriminellt i de betalningar som anlände till Australien från Vatikanen de senaste 6 åren. I ett kort pressmeddelande på polisens hemsida förklarades undersökningen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

"AFP - läser man i pressmeddelandet - har slutfört granskningen av den ekonomiska information som AUSTRAC tillhandahållit i samband med betalningar från Vatikanen till Australien. Inga kriminella beteenden har hittills identifierats. Om AFP får ytterligare information från australiska eller internationella partner kommer de revideras.”

Massiv överskattning av överföringar

Den 13 januari erkände Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), den australiensiska finansinspektionsmyndigheten, via tidningen "The Australian", att man massivt hade överskattat flödet överföringar av pengar från Vatikanen till Australien.

AUSTRAC hade, under de sista månaderna 2020, uppgett att de senaste sex åren skickades pengarsummor motsvarande 1,4 miljarder euro (2,3 miljarder australiska dollar) till Australien, genom totalt cirka 47 000 individuella överföringar. En enorm siffra, som omedelbart verkade overklig, både när det gäller mängden valuta och antalet transaktioner, eftersom de absolut inte är förenliga med Heliga stolens bankrörelse. I pressmeddelandet de senaste dagarna korrigerade AUSTRAC dessa uppskattningar enormt, och man sa att det inte var 1,4 miljarder euro med 47 000 finansiella transaktioner under de senaste sex åren, utan att det rörde sig om 6 miljoner euro via 362 transaktioner.

Inget kriminellt i Vatikanens betalningar

Kontrollerna, som begärdes av Heliga Stolen, och som AUSTRAC utförde tillsammans med ASIF, Vatikanens finansinspektions- och informationsmyndighet, ändrade siffrorna till sin rätta storlek. Den verkliga siffran, "kan bland annat hänvisas till avtalsenliga skyldigheter och till den ordinarie förvaltningen av dess resurser", läser man i Heliga Stolens pressmeddelande.

Nu skriver den australiensiska federala polisen att inget kriminellt beteende har framkommit från analysen av transaktionerna.

05 februari 2021, 14:41