Sök

Helige Gregorios av Narek i Vatikanträdgården. Statyn invigdes 5 april 2018. Helige Gregorios av Narek i Vatikanträdgården. Statyn invigdes 5 april 2018. 

Helige Gregorios av Narek firades för första gången liturgiskt

En kyrkolärare kan även kallas “fredslärare” har påven Franciskus sagt. Idag, 27 februari, firades helige Gregorios av Nareks minnesdag för första gången liturgiskt i Peterskyrkan.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Idag, 27 februari, firar vi kyrkoläraren helige Gregorios av Narek. Hans minnesdag skrevs in i den romerska kalendern i början av denna månad av påven Franciskus och firades för första gången liturgiskt vid mässa under förmiddagen i Peterskyrkan. Den förrättades av prefekten för kongregationen för östkyrkorna kardinal Leonardo Sandri tillsammans med medcelebranter msgr Lévon Bogos Zékyian, armenisk-katolsk ärkebiskop av Istanbul tillika påvlig delegat för den armeniska mechitaristorden, och msgr Brian Farrell, sekreterare för påvliga rådet för främjandet av kristen enhet. Efter mässan hölls en ekumenisk bönestund i Vatikanträdgården, vid statyn av helgonet, som leddes av msgr Khajag Barsamian, representant för den apostoliska armeniska kyrkan i Rom och där ordförande för Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet kardinal Kurt Koch deltog. 

Fredslärare

En kyrkolärare kan även kallas “fredslärare” sa påven Franciskus då han under sin apostoliska resa i Armenien 2016 deltog i ett ekumeniskt bönemöte för fred. I sin bönebok Klagovisornas bok (83,1-2) ber helige Gregorios av Narek till Herren om förlåtelse och barmhärtighet med fienden: Utplåna inte dem som biter mig: omvandla dem! Utrota det onda jordiska beteendet och rota det goda i mig och dem (reds övers).

27 februari 2021, 12:16