Sök

Lazarus uppståndelse Lazarus uppståndelse 

De heliga Marta, Maria och Lazarus får en liturgisk minnesdag

Påven Franciskus har fastställt att kyrkan ska fira de heliga syskonen Marta, Maria och Lazarus liturgiskt den 29 juli. I dekretet från Kongregationen för Gudstjänstliv och Sakramentsförvaltning betonas de tre syskonens evangeliska vittnesbörd. Hittills fanns endast Marta i den romerska kalendern.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Från och med i år kommer minnet av de heliga Marta, Maria och Lazarus att firas den 29 juli. Påven Franciskus beslutade det genom att acceptera dekretet från Kongregationen för Gudstjänstliv och Sakramentsförvaltning. Hittills har endast Marta funnits i den romerska kalendern.

Motiveringen i dekretet, undertecknat av prefekten för Kongregationen för Gudstjänstliv och sakramentsförvaltning, kardinal Robert Sarah, och sekreteraren, ärkebiskop Arthur Roche, understryker "det viktiga evangeliska vittnesbörd" som de tre syskonen gav "när de tog emot Herren Jesus i deras hem. De lyssnade på honom och trodde på honom att han är uppståndelsen och livet”.

”I hemmet i Betanias hus – läser man - upplevde Herren Jesus en familjeanda och Martas, Marias och Lasarus vänskap, och Johannesevangeliet bekräftar att han älskade dem. Marta erbjöd honom generöst gästfrihet, Maria lyssnade djupt till hans ord och Lazarus klev omedelbart ut ur graven på befallning av Honom som förödmjukade döden”.

Dekretet förklarar att "den latinska kyrkans traditionella osäkerhet om Marias identitet - Magdalena som Kristus uppenbarade sig för efter sin uppståndelse; Martas syster; syndaren som fick Herrens förlåtelse – var anledning till beslutet att endast införa Martas minnesdag den 29 juli i den romerska kalendern. I nyare studier och tider, infaller även Maria och Lazarus samma dag, vilket bekräftas i dagens romerska martyrologium. Dessutom firas redan de tre syskonen i vissa särskilda kalendrar den dagen”.

”Med denna benämning - avslutar dekretet - måste minnesdagen därför finnas i alla kalendrar och liturgiska böcker för firandet av mässan och tidegärden; de variationer och tillägg som ska antas i liturgiska texter, som bifogas detta dekret, måste översättas, godkännas och efter att Kongregationen för Gudstjänstliv och sakramentsförvaltningens  bekräftelse, publiceras av biskopskonferenserna”.

02 februari 2021, 15:37