Sök

Vatikanmusernas chef Barbara Jatta Vatikanmusernas chef Barbara Jatta 

Vatikanmuseerna öppnar igen i februari

"Om förhållandena tillåter det är avsikten att öppna igen den 1 februari". Det säger Vatikanmuseernas chef Barbara Jatta. "Under de senaste månaderna har våra användare på sociala nätverk vuxit kraftigt."

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

"Avsikten är att öppna Vatikanmuseerna den 1 februari. Vi är inte säkra, men om förhållandena tillåter det vill vi öppna portarna igen”. Museichefen Barbara Jatta, som ansvarar över Vatikanmuseerna säger att museets sju kilometer långa utrymme inte utgör en hälsorisk för spridningen av infektioner om tillträdet regleras. Det vore roligt att kunna öppna våra samlingar igen för allmänheten”.

Boom av besökare på sociala medier

”Under tiden har vi haft en enorm ökning inte bara på hemsidan utan även på våra sociala medier som Youtube och Instagram", förklarar Barbara Jatta. "Vi har haft dagliga inlägg på Instagram, där kuratorer, assistenter från olika avdelningar och restauratörer berättade vad de gjorde. Användningen av sociala medier är ett medel som fungerar mycket bra under de strama restriktionerna, lite mindre när vi var öppna. Vi hoppas att de två kanalerna kan fungera parallellt när vi öppnar igen.”

Fortsatt arbete i stängda mueer 

"Den 9 mars stängde vi helt. Ingen, förutom ett fåtal, gick till jobbet. Från och med den 6 november, när vi stängde igen efter att ha öppnat den 1 juni, har alla restauratörerna och all personal som bidrar till att driva museet kommit till jobbet. Den redaktionella delen har aldrig upphört, all forskningsverksamhet vid avdelningarna, restaureringsverksamheten, byggarbetsplatserna och laboratorierna har fortsatt arbeta. Forskningen på verken i vår samling har varit lättare eftersom vi har varit friare att arbeta. Liksom museicheferna för andra internationella museer har uttrycktdet, tar även vi tillfället i akt då utställningar och evenemang stängs av, för att fokusera på samlingar, underhåll av utställningsutrymmen och lager, katalog, forskning och publikationer".

14 januari 2021, 14:51