Sök

Benedictus XVI och patriark Filaret Benedictus XVI och patriark Filaret 

Kardinal Koch om metropoliten Filaret: Verkade för andlig pånyttfödelse i Belarus

Ordförande för påvliga rådet för främjande av kristen enhet kardinal Koch minns den ukrainsk-ortodoxe patriarken Filaret i kondoleansbrev till metropoliten Veniamin. Patriark Filaret avled 12 januari vid 85 års ålder i covid-19.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Lysande exempel på tro” – så minns kardinal Kurt Koch metropoliten av Minsk Filaret, som gick bort vid 85 års ålder 12 januari i covid-19.

““Lysande exempel på tro” – så minns kardinal Kurt Koch metropoliten av Minsk Filaret”

Kardinal Koch uttrycker sitt deltagande i ett brev till metropoliten Veniamin och försäkrar om sina böner. Han tackar Gud för patriark Filarets långa tjänst.

Dialogens man

“Under sitt ministerium”, skriver kardinal Koch, ”har metropoliten Filaret bidragit till pånyttfödelse av det kyrkliga livet och till att återställa och bygga nya kyrkor och kloster, att ge impulser till religiös bildning och utbildningsprogram i Belarus’ kyrka”. Han var försoningens man mellan kristna i öst och väst, fortsätter kardinalen, och “i synnerhet stärkte han de broderliga banden mellan den ortodoxa kyrkan och den katolska” och ”skapade ett fruktbart nätverk av andlig vänskap med många katolska bröder och systrar”.   

Begravningen hålls idag 15 januari i katedralen i Minsk och förrättas av ärkesbiskopen Tadeusz Kondrusiewicz.

15 januari 2021, 08:56