Sök

Vatikanstatens domstol Vatikanstatens domstol  

Ior-fallet: Fängelsestraff för penningtvätt och förskingring

Vid 16-tiden på torsdagen föll domen i fallet om förskingring och penningtvätt som inleddes i mars 2018. Caloia och den tidigare advokaten Liuzzo dömdes till fängelsestraff skyldiga till penningtvätt och grov förskingring, med krav på böter och cirka 23 miljoner euro i ersättning. 5 år och 2 månaders fängelsestraff även till Liuzzos son, Lamberto.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Ordföranden för Vatikanstatens domstol Giuseppe Pignatone, läste upp domen i rättegången gällande anklagelsen om förskingring och penningtvätt mot ledarna för Heliga Stolens bank IOR, mellan 2001 och 2008. Den dåvarande presidenten Angelo Caloia, nu 81 år gammal, och den 97 år gamla advokaten från Gabriele Liuzzo-institutet, dömdes till 8 år och 11 månaders fängelse för brott mot penningtvätt och grov förskingring och till böter på 12500 euro. Lamberto Liuzzo, Gabrieles son, dömdes till fem år och två månader och till böter på 8 tusen euro.

Ersättning på cirka 23 miljoner euro

De tre anklagade förbjöds offentligt arbete för evigt. Domstolen förordade också konfiskeringen av de belopp som redan beslagtagits från de anklagandes konton liksom förordnade ersättning till IOR och Sgir, det företaget som förvaltar kyrkans fastigheter i Rom, kontrollerat av IOR, på cirka 23 miljoner euro.

Rättsprocess sedan 2018  

Rättsprocessen inleddes i mars 2018, efter ett klagomål från Vatikanbanken presenterat i juli 2014, för förlusten av 57 miljoner euro i försäljning av fastigheter. Försäljningarna av de 29 gällande fastigheterna ägde rum mellan 2002 och 2007 - fastigheter som ägs av institutet och Sgir.

Anklagelsen: fastigheter såldes under marknadsvärde

Enligt anklagelsen, baserad på utredningarna som gjordes på uppdrag av IOR, sålde Angelo Caloia, Vatikanbankens ordförande 1989 till 2009, och advokaten Gabriele Liuzzo, fastigheterna till ett pris långt under marknadsvärdet. Skillnaden lade de anklagade ”i egen ficka” – en summa uppskattad till cirka 59 miljoner euro, som de delvis tvättades i Schweiz, bland annat med hjälp av Liuzzos son, Lamberto.

Skillnad på 34 miljoner

Rättegången, som har pågått i ungefär två år, möjliggjorde utredningen av affärernas viktigaste aspekter. Experterna som utsetts av domstolen uppskattade skillnaden mellan det belopp som IOR och Sgir tog emot, och fastigheternas marknadsvärde till cirka 34 miljoner euro. Domstolen fann bevis för att de anklagade hade tagit en del av de pengar som köparna betalade, för ett sammanlagt belopp på cirka 19 miljoner euro.

Cirka 38 miljoner euro konfiskerade

Domstolen har beslutat att konfiskera cirka 38 miljoner euro och kräva ersättning för moraliska skador, i anseende, mot IOR och dess dotterbolag Sgir, för ett belopp på över 20 miljoner euro. På onsdagen bekräftade domstolen, att man har beslagtagit 14 miljoner euro som deponerats på Gabriele Liuzzo konto på IOR, samt ytterligare 11 miljoner euro, som deponerats på schweiziska banker.

22 januari 2021, 09:51