Sök

våld våld 

En konferens om religiös radikalism i Vatikanen

Ett tvådagars webmöte mellan kurians avdelningar ägde rum mellan 26 och 27 januari, samlade kristna och muslimska experter för att diskutera religiös radikalism och det våld det medför, vilket kräver svar inspirerade av dialog och broderskap.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Ett "chockartat fenomen" som man måste bekämpa med en "kultur av dialog och broderskap". Definitionen av och åtgärder mot religiös radikalism, stod i fokus på det möte som det Påvliga rådet för Interreligiös Dialog, anordnades på tisdagen och onsdagen. "Ett icke-offentligt internt webmöte", med särskilt fokus på "tolkningar och svar från kristna och muslimer", beskriver Helig Stolens pressrum mötet.

Experter och religiösa ledare för de två religionerna, har "undersökt fenomenet" och våldet som åtföljer det, "studerat dess rötter, diffusionsmekanismerna, liksom de ansträngningarna för att motverka och förhindra en sådan process". Mötet, fortsätter pressmeddelandet, "är en del av det permanenta arbetet i vissa av Heliga stolens avdelningar för att förstå detta chockartade fenomen och samarbeta för att främja en kultur av dialog och broderskap".

Statssekretariatet, Kongregationen för Folkens Evanglisering, Kongregation för Katolsk Utbildning  och avdelningen för Främjandet av Integrerad Mänsklig Utveckling och det Påvliga Institutet för arabiska och islamiska studier bidrog till förberedelserna av evenemanget, specificerade Vatikanens pressrum.  

28 januari 2021, 16:30