Sök

Påven Franciskus Askonsdagen 2018 Påven Franciskus Askonsdagen 2018 

Covid - Askonsdagens rit anpassad

Kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning har publicerat en notis som preciserar de procedurer som präster, med tanke på coronaviruspandemin, måste följa under firandet som öppnar fastan.

VATICAN NEWS Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Hälsoläget som orsakas av coronaviruset fortsätter att kräva en serie åtgärder som också återspeglas i liturgiska sammanhang. Inför fastan, som i år inleds onsdagen 17 februari, meddelar kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning, på sin hemsida, de bestämmelser som förrättaren ska följa vid Askonsdagens rit.

Anpassad rit

Kongregationen meddelar att prästen, efter att ha välsignat askan och fuktat den med vigvatten, ska vända sig mot de närvarande och en enda gång säga: ”Omvänd er och tro på evangeliet” eller ”Av jord är du kommen. Jord skall du åter bli”.

Prästen ska sedan desinficera sina händer och bära munskydd över näsa och mun och sedan strö askan på dem som kommer fram till honom, eller, om så är lämpligt ska han själv gå fram till dem som har ställt sig upp. Prästen ska ta askan och låta falla på huvudet på var och en, utan att säga något.

13 januari 2021, 09:10