Sök

Kardinal Kurt Koch prefekt fr det Påvliga rådet för främjandet av Kristen enhet Kardinal Kurt Koch prefekt fr det Påvliga rådet för främjandet av Kristen enhet  

Vatikanen publicerar handbok för att hjälpa biskoparna främja kristen enhet

Det Påvliga rådet för att främjandet av kristen enhet har publicerat en guidebok för att uppmuntra och hjälpa katolska biskopar att fullgöra sina ekumeniska skyldigheter.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Vid en presskonferens på fredagen presenterade kardinal Kurt Koch, prefekt för det Påvliga rådet för att främjandet av kristen enhet, ett ekumeniskt  ”vademecum” - en handbok – som riktar sig till biskopar för att uppmuntra och hjälpa dem i det ekumeniska arbetet.

Markerar ekumeniska milstolpar

Handboken, med titeln "Biskopen och kristen enhet: ett ekumeniskt vademecum", utfärdas för att fira 25-årsjubileet för Johannes Paulus II:s ekumeniska encyklika, Ut unum sint, och 60-årsdagen av inrättandet av det Påvliga rådet för att främjandet av kristen enhet av påven Johannes XXIII 1960.

Tidigare i år uttryckte påven Franciskus sin tillfredsställelse över initiativet i sitt brev till kardinal Koch för årsdagen av Ut unum sint. I brevet noterade påven att ”att tjäna enheten är en väsentlig aspekt av varje biskops uppdrag, som är” att vara den synliga källan och grunden för enheten ”i sin egen särskilda kyrka.”

Den nya handboken baserar sig på Johannes Paulus II:s lära i Ut unum sint; det Andra Vatikankonciliets dekret om ekumenik, Unitatis redinegratio; och två dokument som tagits fram av det påvliga rådet: Förteckningen över tillämpningen av ekumenikens principer och normer (1993) och den Ekumeniska dimensionen i formandet av dem som är engagerade i pastoralarbete.

Ett dokument i två delar

Det ekumeniska vademecumet har två huvuddelar. Den första delen "förklarar vad som krävs av den katolska kyrkan för att uppfylla sitt ekumeniska uppdrag", sa kardinal Koch samtidigt som han noterade att "sökandet efter enhet är först och främst en utmaning för katoliker”. Den första delen av dokumentet behandlar strukturer och personal involverade i ekumeniken på stiftsnivå, liksom ekumenisk bildning och användningen av massmedia.

Den andra delen av dokumentet "undersöker fyra sätt på vilka den katolska kyrkan kan interagera med andra kristna samhällen":

1. Andlig ekumenik, som Unitatis redintegratio beskriver som ”den ekumeniska rörelsens själ”;

2. Välgörenhetens dialog, som främjar en "möteskultur" i dagliga kontakter och samarbete med andra kristna i kraften av vårt gemensamma dop;

3. Sanningens dialog, med hänvisning till sökandet efter Guds sanning som katoliker genomför tillsammans med andra kristna, särskilt i den teologiska dialogen;

4. Och livets dialog, som involverar alla tillfällen av utbyte och samarbete med andra kristna, främst i hänsyn till pastoralvården; kristet vittnesbörd i världen; och i förhållande till kulturen.

När kardinal Koch presenterade dokumentet påpekade han att handboken inte bara innehåller principer för ekumenik utan också erbjuder "praktiska rekommendationer" - konkreta förslag på initiativ som biskopar kan genomföra på lokal och regional nivå.

Den kristna enhetens resa

Kardinal Koch avslutade sin presentation med att påminna om påven Franciskus insikt om att kristen enhet är en resa, och att ”om vi gör resan med Kristus, kommer han själv att förverkliga enheten”. Han uttryckte hoppet om att det ekumeniska vademecumet ”ska vara en hjälp på biskoparnas och hela den katolska kyrkans resa mot den fullständiga gemenskap som Herren har bett om”.

Man kan läsa det nya dokumentet på hemsidan för det Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet.

07 december 2020, 10:03