Sök

Skogsbrand Skogsbrand 

Kardinal Parolin till klimatmöte: Medvetenhet, visdom och vilja

Kardinal Pietro Parolin har sänt ett videobudskap till klimatmötet 10 december, som anordnas av Storbritanniens och Frankrikes ambassader vid den Heliga Stolen, där han betonar vikten av att skapa en ny kulturell modell. Han meddelar också att påven Franciskus kommer att tala vid "Virtual Climate Ambition Summit" 12 december.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Inför femårsdagen av Parisavtalet och klimatmötet 12 december Climate Ambitions Summit, anordnade Storbritanniens och Frankrikes ambassader vid den Heliga Stolen ett klimatmöte online 10 december på temat Tackling Climate Change: From Paris to Glasgow via Milan, Ta itu med klimatförändringar – från Paris till Glasgow via Milano. I ett videobudskap till mötesdeltagarna talar statssekreterare kardinal Pietro Parolin om behovet av att skapa en kultur av omsorg.

Påvens ord efter antagandet av Parisavtalet

Kardinal Parolin inledde med att påminna om påven Franciskus ord vid angelus dagen efter undertecknandet av Parisavtalet COP-21 i Paris 12 december 2015:

“Klimatkonferensen har just avslutats i Paris med antagandet av ett avtal som många kallar historiskt. Dess genomförande kräver samordnat och generöst engagemang från allas sida. I hopp om att det kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt de mest utsatta, uppmanar jag hela det internationella samfundet att uppmärksamt fortsätta längs denna väg, som ett uttryck för en alltmer praktisk solidaritet.”

Kultur av omsorg

Kardinal Parolin säger i videobudskapet, att vi nu fem år senare fortfarande är i en uppförsbacke för att uppnå målen i avtalet. Genom bland annat covid-19-pandemin och den globala uppvärmningen har det blivit tydligt att det globaliserade samhället för oss närmare varandra, men att vi trots det inte ser oss som bröder och systrar. “Vi står inför en riktig social och kulturell utmaning”, förklarar han och att vi som svar på denna utmaning måste utveckla en ny kulturell modell, en kultur av omsorg.

Medvetenhet, visdom och vilja

Kardinal Parolin säger att denna modell borde förena tre begrepp: medvetenhet, visdom och vilja.

Medvetenheten, förklarar han, gäller forskningen inom både naturvetenskap och humaniora och denna har utvecklats de senaste åren.

Vad gäller visdom, som han säger handlar om breda och konstruktiva etiska insikter, kan kyrkans sociallära med sin långa erfarenhet vara till hjälp. Här tänker han särskilt på påven Franciskus lära i miljöencyklikan Laudato si’. Även vad gäller visdom ser man en förbättring de senaste åren, säger han.

Etik, som Aristoteles lär, är ett praktiskt kunskapsområde, påminner kardinalen och att det krävs vilja för att gå från praxis till handling. Han förklarar att det i detta fall gäller politisk vilja och att man vad gäller detta inte har kommit så långt.

Dagens problem ger oss möjligheten att uppmuntra till förändring i vår livsstil och ta konkreta beslut som inte längre kan skjutas upp, säger kardinalen och betonar att vi vid COP-26 (november 2021) inte får missa den chansen.

Heliga Stolens och Vatikanstatens åtaganden

Han berättar att påven Franciskus kommer att tala vid Climate Ambitions Summit 12 december 2020 och förmedla Heliga Stolens och Vatikanstatens åtaganden med betoning på två punkter.

För det första, att förbundet mellan människan och miljön bör lyfta fram människans värdighet och det gemensamma bästa och ägna särskild uppmärksamhet åt de mest svaga och utsatta personerna bland oss.

För det andra, att politiska och tekniska lösningar, även om de är nödvändiga, inte räcker.  Dessa måste kompletteras av en utbildningsprocess som särskilt uppmuntrar unga till en ny livsstil och en ny känsla för en gemensam mänsklighet, som leder till förändringar i sättet vi ser på saker.

Kardinal Parolin tackar avslutningsvis Storbritanniens och Frankrikes ambassader för att ha organiserat detta möte för reflektioner kring de två milstenarna Parisavtalet 2015 och COP-26 2021. Han uttryckte sitt hopp om att hela processen alltmer ska inspireras av de tre grundläggande och sammankopplade sidorna av all sann mänsklig aktivitet: medvetenhet, visdom och vilja.

                  

11 december 2020, 08:30