Sök

Påven Franciskus och nyvalde kardinal Silvano Maria Tomasi vid konsistoriet 28 november 2020 Påven Franciskus och nyvalde kardinal Silvano Maria Tomasi vid konsistoriet 28 november 2020 

Intervju med missionären kardinal Tomasi. Ett liv för de fattiga

Bland de nya kardinalerna som kreerades vid konsistoriet 28 november ses Silvano Maria Tomasi. Han är Heliga Stolens särskilda sändebud för Malteserorden och har länge varit ständig observatör vid FN i Genève. Jag ser min närvaro i kardinalskollegiet som ett uppmuntrande tecken för byggandet av en mer inkluderande värld, säger han i en intervju med Vatican News.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Jag tror att påven ville ha mig i kardinalskollegiet för att säga till scalabrinimissionärerna och kyrkan att gå framåt i solidaritet med de mest uteslutna kategorierna av mänskligheten och som ett tecken på erkännande av min diplomatiska tjänst i Genève.

Detta säger kardinal Silvano Maria Tomasi i en intervju med Vatican News' Adriana Masotti några dagar efter konsistoriet där han kreerades till kardinal. Han berättar om konsistoriet och mässan tillsammans med påven Franciskus som firades med särskilda säkerhetsföreskrifter med tanke på pandemin.

I de fattigas tjänst

Italienaren kardinal Silvano Maria Tomasi är 80 år och prästvigdes 31 maggio 1965 i missionskongregationen Congregatio Missionariorum a S. Carolo, “scalabrinimissionärerna”, som hjälper migranter och i synnerhet dem som är mest behövande. Han har rest mycket i sitt liv och innehaft viktiga och känsliga uppdrag. Senast var han 2003-2016 Heliga Stolens ständige observatör vid FN och andra internationella organisationer i Genève. 2016 nominerades han av påven Franciskus till medlem av påvliga rådet Iustitia et Pax, idag avdelningen för integrerad mänsklig utveckling. För endast en månad sedan anförtrodde påven honom rollen som sin särskilda delegat till Malteserorden (Suveräna Militära Hospitaliära Orden av Sankt Johannes av Jerusalem av Rhodos och av Malta), som ger humanitärt bistånd i olika regioner i världen till förmån för flyktingar och marginaliserade människor. Kardinalen har alltså i hela sitt liv arbetat för de fattigaste och mest behövande.

“påven vill att kardinalskollegiet verkar för en inkluderande och enad värld”

Konsistoriet

Konsistoriet, berättar han, firades med tanke på pandemin på ett sansat men mycket fint sätt och att detta var en uppmuntran till att fokusera på innehållet och inte yttre uttryck. ”Påven var mycket uppmärksam och inbjöd genom sina ord till att gå på djupet i kyrkans tjänst, och de nya kardinalernas engagemang går säkert i denna riktning”, förklarar han. I den nästan tomma Peterskyrkan var de helt koncentrerade kring altaret. Vi kommer att följa det påven sa, förklarar han, det vill säga att ”vandra mot adventstiden och Herrens ankomst och bidra till att denna händelse når så många människor som möjligt”.

Salige Scalabrini

Salige Giovanni Battista Scalabrini sa 1899 “Migrationen är en naturlig och okränkbar rättighet, den är en social säkerhetsventil som återställer balansen mellan folkets rikedom och produktivitet”. Tomasi är den andra scalabrini-missionären som har blivit kardinal och han säger att han tror att påven med detta val ville uppmuntra kongregationen att gå framåt i solidaritet med de mest uteslutna i världen. Han säger att nomineringen även är ett tecken på erkännande av hans diplomatiska tjänst vid FN i Genève.

Kardinalskollegiet

Kardinal Tomasi tycker att det är tydligt att påven vill att kardinalskollegiet verkar för en inkluderande och enad värld så att den blir lugnare och fredligare.  

Med tanke på kardinalens ålder och att han precis har fått nya uppgifter av påven sa han avslutningsvis: ”Så länge jag kan bidra och arbeta litegrand, gör jag det gärna. För att, som jag ofta säger, är det dags att den gamla åsnan drar vagnen och jag har möjligheten att tjäna på detta sätt. Visst, det finns problem och svårigheter, men så är livet och man måste försöka komma över dem”.

04 december 2020, 10:20