Sök

Bön efter terrorattacken i Nice Bön efter terrorattacken i Nice 

Gallagher vid OSSE: skydda religionsfriheten!

Monsignor Paul Richard Gallagher, sekreterare för förbindelser med stater, talade idag vid det 27:e mötet i OSSE:s ministerråd (Organisation för säkerhet och samarbete i Europa), som för första gången hölls virtuellt på grund av pandemin.

Charlotta Smeds -  Vatikanstaten

"Allvarlig oro": detta är den känsla som msgr. Gallagher uttryckte å Heliga Stolens vägnar, "inför det växande antalet terrorattacker, hatbrott och andra manifestationer av intolerans mot personer, platser för tillbedjan och kyrkogårdar i hela Osse-området och bortom det".

Det som gör de många våldshandlingar "särskilt grymma", sa prelaten, är det faktum att de begås mot troende som är "samlade för att be" På detta vis blir platser för tillbedjan platser för avrättning, medan försvarslösa barn, kvinnor och män förlorar sina liv bara för att de har samlats för att utöva sin tro".

Och "ännu mer beklagligt - påpekade Gallagher - är att några av dessa motbjudande attacker begås i religionens namn".

”Våld härrör inte från religion, utan från dess falska tolkning eller från dess omvandling till ideologi. Våld, förföljelse och död i Guds namn är inte religion, utan radikalism, som måste bekämpas av alla med alla legitima medel".

Var vaksamma mot diskriminering och våld

Msgr. Gallagher upprepade att religionsfrihet är en mänsklig rättighet och måste skyddas, och därför måste OSSE "effektivt ta itu med intolerans och diskriminering av kristna, judar, muslimer och medlemmar av andra religioner utan fördomar eller hierarki, och hantera hatbrott och säkerhetsbehov hos alla religiösa samfund”.

"Vi måste vara vaksamma", var prelatens varning, för "kristna fortsätter att drabbas av fördomar, intolerans, diskriminering och våld".

Religionsfriheten hotad

Statssekretariatets sekreterare för förbindelser med stater belyste även hur några av de åtgärder som införts av länderna för att bekämpa pandemin har haft "djupa konsekvenser för olika grundläggande friheter, inklusive religionsfriheten, där även utbildnings- och välgörenhetsaktiviteter i trossamfunden har begränsats”.

Han uppmanade därför de civila myndigheterna att "alltid vara medvetna om de allvarliga konsekvenser som dessa förordningar medför för trossamfunden och de troende", eftersom de spelar en viktig roll för i hanteringen av krisen på olika plan inom häls, socialt, andligt och moraliskt, "med sitt budskap om solidaritet och hopp.

Den den nuvarande dramatiska situationen, avslutade Vatikanens representant, kan även vara ett tillfälle att värdesätta som, för att reflektera över behovet av en ny solidaritet, av sinnets och hjärtats omvändelse".

03 december 2020, 21:43