Sök

Videosammandrag från konsistoriet 28 november 2020

I ett videosammandrag från konsistoriet 28 november 2020 ser vi kardinalskollegiet samlat i Peterskyrkan och online. Påven Franciskus kreerade 13 nya kardinaler i ett konsistorium präglat av försiktighetsåtgärder med tanke på covid-19-pandemin.
28 november 2020, 19:11