Sök

Msgr Paul Gallagher, sekreterare för Heliga Stolens relationer med stater Msgr Paul Gallagher, sekreterare för Heliga Stolens relationer med stater 

Religionsfrihet i pandemitider

Sekreterare för Heliga Stolens relationer med stater msgr Gallagher talade vid UNAOC:s årliga toppmöte om religionsfrihet. Han talade om att restriktioner med anledning av covid-19 hotar religionsfriheten samt betonade vikten av interreligiös och interkulturell dialog.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

"Jag vill lyfta fram och kommentera ett antal alarmerande situationer som ifrågasätter religionsfriheten". Med dessa ord inledde sekreterare för Heliga Stolens relationer med stater, ärkebiskopen Paul Richard Gallagher, sitt inlägg vid det virtuella ministermötet för främjandet av religionsfrihet och tro, Virtual 2020 Ministerial to Advance Freedom of Religion or BeliefUNAOC, FN:s civilisationsallians, höll 16 november detta ministermöte för främjandet av religionsfrihet och tro för tredje året i rad. I år möttes man online på grund av den rådande pandemin.

Hotad religionsfrihet

Msgr Gallagher talade om att säkerhetsföreskrifter för att få bukt med nödsituationen, som uppkommit på grund av covid-19-pandemin, ska respekteras men betonade att dessa åtgärder begränsar religiös aktivitet.

"I detta avseende bör de civila myndigheterna vara medvetna om de allvarliga konsekvenser som sådana protokoll kan skapa för religiösa gemenskaper eller trossamfund, som spelar en viktig roll för att hantera krisen, inte bara genom dess aktiva stöd inom hälso- och sjukvården, men också moraliska stöd och budskap om solidaritet och hopp", sa msgr Gallagher. Han belyste även följderna för trossamfundens religiösa verksamhet samt den inom utbildnings- och välgörenhetsverksamheter. Han underströk att det ur det katolska perspektivet är väsentligt att ha tillgång till sakramenten och sa: ”Samtidigt som vi försöker skydda liv från spridningen av viruset, får vi inte se personens andliga och moraliska dimension som sekundär till denna jordiska existens”.

“Jag vill lyfta fram och kommentera ett antal alarmerande situationer som ifrågasätter religionsfriheten”

Interreligös och interkulturell dialog

Utöver pandemin påminde msgr Gallagher om attacker utförda av extremister och som påverkar folk av olika religioner. Han talade även om en ökande populism, som ofta ser “andra” som “fienden”. För att bemöta dessa utmaningar förslog han två vägar. För det första en interreligös och interkulturell dialog för ömsesidig förståelse och respekt, broderskap och social vänskap. För det andra att civila myndigheter ska beakta och respektera religionsfrihet för alla. “Detta är grundat i den mänskliga personens inre dimension”, betonade han.

Fratelli tutti

Avslutningsvis citerade msgr Gallagher det påven Franciskus skriver i sin senaste encyklika Fratelli tutti, (FT, 279):

“Vi kristna ber om att garanteras frihet i de länder där vi är en minoritet, även då vi själva främjar den friheten för icke kristna på platser där de är en minoritet. En grundläggande rättighet får inte glömmas bort på vandringen mot broderskap och fred och det är religionsfrihet för troende av alla religioner.”

Msgr Gallagher la till att det vore underbart om andra religiösa ledare sa samma sak, men genom att byta ut “Vi kristna” mot “Vi muslimer” eller “Vi judar”.

19 november 2020, 10:08