Sök

Världsfiskedagen 21 november Världsfiskedagen 21 november 

Världsfiskedagen. Kardinal Turkson: Covid har ökat problemen, det är dags att agera

För Världsfiskedagen 21 november och 100-årsfirandet av Stella maris har prefekt för påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling kardinal Peter Turkson skrivit ett budskap, där han ber internationella organisationer och regeringar att stärka engagemanget för att genom lagstiftningar förbättra fiskarnas och deras familjers levnads- och arbetsvillkor.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Kardinal Peter Turkson, prefekt för påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling, har sänt ett budskap för Världsfiskedagen 21 november samt 100-årsfirandet av havets apostolat Stella maris.

Världsfiskedagen firas varje år för att belysa vikten av denna sektor, inom vilken omkring 59,5 miljoner personer arbetar, skriver kardinalen och förklarar att varannan av dessa arbetare är kvinna.

Covid-19

Covid-19-pandemins påverkan på fiskeindustrin, som redan har kroniska problem, är mycket stor, berättar kardinal Turkson. De ständiga problemen gäller brott som överfiske och olagligt, oreglerat och orapporterat fiske och dessa skapar en illojal konkurrens för de regelrätta fiskare och dessutom utarmas fiskbestånden, förklarar han. Med tanke på arbetsförhållanden på fartyg har man inte kunnat hålla distans och många har smittats av covid-19-viruset och utan tillgång till läkarvård har fiskare dött och snabbt begravts i havet utan att deras familjer har fått veta det, berättar han.

Hotas bli offer för människohandel

Särskilt utsatta fiskare är migranter, som om de förlorar sitt arbete hotas att bli offer för människohandel och tvångsarbete. Kardinal Turkson berättar att de även kan släppas av i okänt land och hamna i flykting- och migrantläger.

Han betonar: “de allra flesta fiskare runt om i världen har av olika skäl uteslutits från det grundläggande ‘sociala skyddet’ ... och har tvingats förlita sig på välgörenhetsorganisationernas generositet eller hjälp från lokalsamhället för överlevnad”.

Solidaritet med sårbara personer

Kardinal Turkson ber om en större solidaritet med dessa marginaliserade personer och citerade påven Franciskus encyklika Fratelli tutti: “Solidaritet uttrycks konkret i tjänsten, vilket kan ta olika former i ett försök att ta hand om andra. Och tjänst betyder till stor del att ta hand om sårbarhet och om de utsatta medlemmarna i våra familjer, våra samhällen och våra folk (115).”

Kyrkans bön till internationella organisationer och regeringar

Det är fortfarande långt till totalt skydd av mänskliga och arbetares rättigheter, skriver kardinalen och förnyar kyrkans bön till internationella organisationer och regeringar att stärka engagemanget för att genom lagstiftningar förbättra fiskarnas och deras familjers levnads- och arbetsvillkor samt skärpa kampen mot tvångsarbete och människohandel.

Det är dags att agera betonar han och citerar påvens tal till Albaniens civila myndigheter 21 september 2014 vid sin apostoliska resa till landet: “När den mänskliga personens dignitet respekteras och när hans heller hennes rättigheter erkänns och garanteras, frodas kreativitet och oberoende och kreativiteten hos den mänskliga personligheten frigörs genom handlingar som främjar det gemensamma bästa”.

Appell för de tillfångatagna fiskarna

Kardinal Peter Turkson avslutar med att påminna om de 18 fiskarna av olika nationalitet från Mazara del Vallo i Sicilien, Italien, som hålls fast i Libyen sedan 2 september och sänder en appell till “behöriga nationella regeringar och myndigheter att lösa denna akuta situation och finna en positiv lösning genom öppen och ärlig dialog”.


 

20 november 2020, 12:37